Sv. mise od 15. do 22. listopada 2017. – 28. tjedan kroz godinu


preuzmi-2

Sv. mise od 15.  do 22. listopada 2017. – 28. tjedan kroz godinu

 

28. nedjelja kroz godinu

NE. 15/10 08,00 + obitelj Bračko; Kristijan i Krešimir Hoić; Ivan Kocijan; Marija Krog
  10,00 * župna
  11,30 + Bolto i Katarina Najman
  17,00 Sv. Florijan: + obitelj Bedić, Hrandek, Višnjić i Benković
  19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 16/10 08,00 + Tomislav Meštrović
  19,00 + obitelj Kreš_

sv. Ignacije Antiohijski

UT. 17/10 08,00 + Barbara i Valent Slunjski i obitelj
  19,00 + Josip, Ružica i Gabrijela Mavriček

sv. Luka evanđelist

SR. 18/10 08,00 ** Na nakanu – za zdravlje supruga_
  19,00 + Mijo i Danica Cafuk; Vladimir, Antonija i Andrija Ceglec; Jakov i Terezija Šalamun
ČT. 19/10 08,00 ** Na nakanu – za jedan brak na čast sv. Obitelji i Krvi Kristovoj_
  19,00 + Antun Sirovec
PT. 20/10 08,00 + Franca i Stjepan Cupar; Josip, Marija i Josip Rožmarić_
  19,00 + obitelj Vidaček; Anđelka Sukalić; Ferdinand Vodušek; Kata Vidaček

sv. Uršula

SU. 21/10 08,00 + Ana Kranjčec_
  19,00 + Julijana i Ivan Muršić; Stanislav Metlikovec

29. nedjelja kroz godinu

NE. 22/10 08,00 + Adam Meštrić; Ivan Duić
  10,00 * župna
  11,30 + obitelj Škorjanec
  17,00 Sv. Florijan: + Lovorko Erceg
  19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 8.  do 15. listopada 2017. – 27. tjedan kroz godinu

 

27. nedjelja kroz godinu – DAN HRVATSKE NEOVISNOSTI

NE. 8/10 08,00 + Vera Vlahović
10,00 * župna
11,30 + Miroslav Ungar_
17,00 Sv. Florijan: + Rok Šamarija_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 9/10 08,00 + obitelj Plasajec i Vrbanec
19,00 ** Na čast Majci Božjoj Bistričkoj za zdravlje jedne redovnice
UT. 10/10 08,00 * Za zdravlje duše i tijela cijele obitelji

+ Franjo Banić i obitelj

19,00 + Josip i Marija Ozimec; Franjo Božić; Drago Kovač; Ivan Vukalović
SR. 11/10 08,00 + Božo i Đuro Knapić
19,00 + Božica i Fabijan Horvat
ČT. 12/10 08,00 + Katica, Ivan i Jagica Sajko; Jagica Jakše; Josip, Mato i Slavica Šprem; Suzana Keglević; Alojz Terglav
19,00 + Anka i Ivo Juruć_
PT. 13/10 08,00 + Katarina Kamenar
19,00 + Zlatko Hrg_
SU. 14/10 08,00 + Davor Italo-Lacković_
19,00 + Stjepan i Barbara Bosilj_

28. nedjelja kroz godinu

NE. 15/10 08,00 + obitelj Bračko; Kristijan i Krešimir Hoić; Ivan Kocijan; Marija Krog
10,00 * župna
11,30 + Bolto i Katarina Najman
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Bedić, Hrandek, Višnjić i Benković
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 1.  do 8. listopada 2017. – 26. tjedan kroz godinu

 

 

26. nedjelja kroz godinu

NE. 1/10 08,00 + Stjepan i Josip Lončar
10,00 * župna
11,30 + Mirko Košćak
17,00 Sv. Florijan: + Igor Mlinarić_
18,00 Misa 20-obljetnice Biskupije u Katedrali
sv. Anđeli Čuvari
PO. 2/10 08,00 + Barbara Vršić_
19,00 + Genoveva, Tomo i sin Tomo, Marija i Marijan Čus_
UT. 3/10 08,00 + Mirko Košćak
19,00 + Anica i Franjo Kaniški_

sv. Franjo Asiški

SR. 4/10 08,00 + obitelj Tkalčec i Kupčić; Božica Kliček
19,00 + Katarina Najman
ČT. 5/10 08,00 + obitelj Korade i Labaš_
19,00 + Vilson Kulaš_
PT. 6/10 08,00 + Marijan, Dalibor, ana i Josip Lončarić; Milka i Ivan Horvatić
19,00 + obitelj Rušec, Vincek, Liber i Dumbović_

BDM Kraljica sv. Krunice

SU. 7/10 08,00 + Terezija Hrašćanec
19,00 + Alan Habulan_

27. nedjelja kroz godinu

NE. 8/10 08,00 + Vera Vlahović
10,00 * župna
11,30 + Miroslav Ungar_
17,00 Sv. Florijan: + Rok Šamarija_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 24. rujna do 1. listopada 2017. – 25. tjedan kroz godinu

 

 

25. nedjelja kroz godinu

NE. 24/9 08,00 + Rajko Gunek_
10,00 * župna
11,30 + Josip i Marija-Branka Borovec; Leopold Maurović
17,00 Sv. Florijan: * Za zdravlje – na nakanu
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 25/9 08,00 + Stjepan Martinčević_
19,00 + Dragica, Ivan, Ljudevit, Ivanka i Željko Tušek

sv. Kuzma i Damjan

UT. 26/9 08,00 + Ljuba i Juraj Bunić
19,00 + Dragutin Tušek_

sv. Vinko Paulski

SR. 27/9 08,00 ** U zahvalu sv. Antunu_
19,00 + Goran Novko_
ČT. 28/9 08,00 + Jelena Slatković
19,00 + obitelj Izidora Gladovića; obitelj Stanka Cara

sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

PT. 29/9 08,00 + Štefica Ilić_
19,00 + Mijo Martinčević

sv. Jeronim

SU. 30/9 08,00 + Franjo Konopljak_
19,00 + Ivan Bahun_

26. nedjelja kroz godinu

NE. 1/10 08,00 + Stjepan i Josip Lončar
10,00 * župna
11,30 + Mirko Košćak
17,00 Sv. Florijan: + Igor Mlinarić_
18,00 misa 20-obljetnice Biskupije u Katedrali

 


Stjepan Najman, 14.10.2017 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 17,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta