Tjedne nakane

Sv. mise od 26. svibnja do 2. lipnja 2024. – 8. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 26. svibnja do 2. lipnja 2024. – 8. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 26. svibnja do 2. lipnja 2024. – 8. tjedan kroz godinu PRESVETO TROJSTVO Ne. 26/5 08,00 + obitelj Hudin, Kučiš i Kovačić   10,00 * Župna 11,30 # Na nakanu 17,00 Sv. Florijan: # Na nakanu  19,00 * Zajednička misa na više pojedinačnih nakana   Po. 27/5 08,00 + Stanislav Vitez; Slavica […]


25.05.2024

Sv. mise od. 24. travnja do 1. svibnja 2022. – 2. uskrsni tjedan

Sv. mise od. 24. travnja do 1. svibnja 2022. – 2. uskrsni tjedan

      Sv. mise od. 24. travnja do 1. svibnja 2022. – 2. uskrsni tjedan 2. USKRSNA – BIJELA NEDLJELJA, NEDJELJA BŽJEG MILOSRĐA Ne. 24/4 08,00 ** Zahvala Božanskom milosrđu   10,00 * Župna 11,30 + Ivan, Verona, Slavica i Tomo Blaguški; Marija i Franjo Brez 17,00 Sv. Florijan: + Dragutin, Barica, Terezija i […]


23.04.2022

Sv. mise od 17. do 24. rujna 2017. – 24. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 17. do 24. rujna 2017. – 24. tjedan kroz godinu

  Sv. mise od 17. do 24. rujna 2017. – 24. tjedan kroz godinu   24. nedjelja kroz godinu NE. 17/9 08,00 + Nada Varga   10,00 * župna   11,30 + Bolto i Katarina Najman   17,00 Sv. Florijan: + ob. Kaniški i Šercer_   19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana PO. 18/9 […]


23.09.2017

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20.  tjedan kroz godinu

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20.  tjedan kroz godinu 20. nedjelja kroz godinu NE. 17/8 08,00 + Slađana i Ivan Kocijan_   10,00 župna   11,30 nema mise   17,00 Sv. Florijan: nema mise   19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana Jelena Križarica PO. 18/8 08,00 nema mise   19,00 […]


16.08.2014

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19.  tjedan kroz godinu

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19.  tjedan kroz godinu     19. nedjelja kroz godinu – sv. Lovro NE. 10/8 08,00 + Mato Majić; Tomislav Skupnjak 10,00 župna 11,30 nema mise 17,00 Sv. Florijan: nema mise  U STAROM GRADU VŽ 19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana sv. Klara Asiška PO. […]


09.08.2014