4. ADVENTSKA NEDJELJA – 22. prosinca 2013.


th4. ADVENTSKA NEDJELJA – 22. prosinca 2013.

sv. mise: 06,00 – ZORNICA; 10,00; 11,30; 18,00;

 

 1. Ministranti danas imaju sastanak u 17,00 sati radi dogovora za pratitelje kod blagoslova obitelji – samo stariji od 5. razreda.
 2. U utorak je Badnjak – nije više zapovjedni post ni nemrs. Tzv. dječja polnoćka ili božićna misa bdijenja bit će u 18,00 sati, a polnoćka će biti u 24,00 sata.
 3. U srijedu je svetkovina rođenja Gospodina našega Isusa Krista – Božić i mise su po redovitom blagdanskom rasporedu: 08,00, u 10,00,  u 11,30 i u 18,00 sati.
 4. Crkva će biti otvorena tijekom čitavog dana i preporučujemo da dovedete djecu u crkvu vidjeti jaslice i pomoliti se s njima i za njih Malom Isusu
 5. Na Božić je glavna godišnja svetkovina u crkvi naših časnih sestara uršulinki.
 6. Na drugi dan Božića, tj. na Stjepanje mise su kao i na Božić, a poslije večernje sv. mise je Božićni koncert našega župnog zbora «Donum» i prijatelja. Naš mješoviti zbor poziva vas u što većem broju da si uvećate božićnu radost kroz četveroglasnu obradu naših hrvatskih i nekih svjetskih božićnih pjesama.
 7. Blagoslov obitelji počet ćemo od petak 27. prosinca – nedjeljom i blagdanima ne idemo. Raspored blagoslova objavljen je na oglasnoj ploči, na vratima predvorja crkve i na web-stranici naše župe. Ići ćemo samo nas dvojica – župnik i kapelan. Obilazimo samo prijavljene obitelji kod kojih smo bili prijašnjih godina, i one koje su nam se nedavno prijavile. Katoličke obitelji koje blagoslov dosad nisu primale, neka se prijave. Oni koji nas nisu dočekali prošle tri godine uzastopce, neka se nanovo prijave, jer sami više na tako zatvorena vrata ne kucamo. Objavljenog rasporeda držat ćemo se, osim u slučaju teže bolesti. Dočekajte nas uz zapaljenu svijeću, a običajni dar za crkvu kao svoj obiteljski dar možete dati i drugom prigodom, ukoliko vam je moguće, ali zbog nedostatka novca i ljudskog obzira nemojte propuštati blagoslov.
 8. Za vrijeme blagoslova obitelji večernje mise radnim danom bit će u 19,00 sati umjesto u 18,00. – Na Staru godinu, blagdane i nedjelje je u 18,00.
 9.  Zajednica Cenacolo na svom posjedu priprema Žive jaslice u trajanju od 20-tak minuta u 18,00 sati u dane 25. i 26. prosinca, te 1. i 6. siječnja.

10. Zbor mladih Župe sv. Vida „Via“ ima humanitarni Božićni koncert danas u 18,00 sati u dvorani Božjega naroda u Župi sv. Vida. Ulaz je slobodan, ali posjetitelji neka ponesu neku trajnu živežnu namirnicu za Socijalnu samoposlugu “Kruh sv. Antuna” koja je u utorak otvorena.

11. Vjeronauka nema do konca siječnja  –  nastavljamo od 3. veljače u drugom polugodištu.

 

BLAGOSLOV OBITELJI –  2013/14.

ANINA 9. 1. 2014. OPOLSKI Ankice 3. 1. 2014.
BAKAČA Tome 9. 1. 2014. PADOVCA Ivana 10. 1. 2014.
BLAŽEKA Tome 3. 1. 2014. PAVLINSKA 3. 1. 2014.
BOGOVIĆA Milka 9. 1. 2014. PERGOŠIĆA Ivana 10. 1. 2014.
BOŠKOVIĆA Ruđera 28. 12. 2O13. POSMODIJA Miroslava 30. 12. 2013.
BREZOVAČKOG Tita 3. 1. 2014. PRERADOVIĆA Petra 28. 12. 2O13.
BUKOVCA Vlaha 8. 1. 2014. PRICE Ognjena 28. 12. 2O13.
CANKARA Ivana 3. 1. 2014. PRIMORSKA 10. 1. 2014.
CARA EMINA Viktora 9. 1. 2014. PROLAZ Nikole FALLERA 9. 1. 2014.
CESARCA Augusta 28. 12. 2O13. PUPINA Mihajla 28. 12. 2O13.
DRAŠKOVIĆA Janka 3. 1. 2014. RAŠKAJ Slave 30. 12. 2013.
ĐALSKOGA Ksavera Šandora 27. 12. 2013. ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 30. 12. 2013.
FRANJEVAČKI TRG 2. 1. 2014. SEVERA Ivana 7. 1. 2014.
GAJA Ljudevita 9. 1. 2014. SLAVENSKA 7. 1. 2014.
GLAVAČA Stjepana 27. 12. 2013. STARČEVIĆA Ante 30. 12. 2013.
GRABERJE 31.12. 2012. STAREJA Franje 28. 12. 2O13.
GUNDULIĆA Ivana 10. 1. 2014. STEPINCA Alojzija 3. 1. 2014.
HABDELIĆA Jurja 3. 1. 2014. SUPILA Frana 9. 1. 2014.
HALLEROVA ALEJA 8. 1. 2014. SVILARSKA 10. 1. 2014.
HERCEGA Ratimira 8. 1. 2014. ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 4. 1. 2013.
HERCEGOVAČKA 2. 1. 2014. ŠENOE Augusta 9. 1. 2014.
HORVATA Rudolfa 8. 1. 2014. ŠKOLSKA 3. 1. 2014.
ISTARSKA 10. 1. 2014. ŠPINČIĆA Vjakoslava 27. 12. 2013.
IVANEČKA 30. 12. 2013. ŠTERA Antuna 2. 1. 2014.
JURINCA Adolfa 27. 12. 2013. TEŽAKA Bože 8. 1. 2014.
KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 3. 1. 2014. TOMIĆA Josipa Eugena 28. 12. 2O13.
KERŠOVANIJA Otokara 9. 1. 2014. TRAKOŠĆANSKA 31.12. 2012.
KOLODVORSKA 9. 1. 2014. TRENKOVA 27. 12. 2013.
KOPRIVNIČKA 30. 12. 2013. TRG A.G. MATOŠA 2. 1. 2014.
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 7. 1. 2014. TRG BANA JELAČIĆA 9. 1. 2014.
KRANJČEVIĆA S. S. 10. 1. 2014. TRG KRALJA TOMISLAVA 2. 1. 2014.
KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 7. 1. 2014. TRG M. STANČIĆA 10. 1. 2014.
KUČANSKA 7. 1. 2014. TRG P. SVAČIĆA 3. 1. 2014.
KUKULJEVIĆA Ivana 28. 12. 2O13. TRG SLOBODE 3. 1. 2014.
KURELCA Frana 27. 12. 2013. TRSTENJAKA Davorina 30. 12. 2013.
KVATERNIKA Eugena 2. 1. 2014. URŠULINSKA 3. 1. 2014.
LESKOVARA Janka 28. 12. 2O13. USKA 9. 1. 2014.
LISINSKOG Vatroslava 3. 1. 2014. VANČIKA Božidara 28. 12. 2O13.
MASSARYKA Tome 7. 1. 2014. VEŽIĆA Vladislava 2. 1. 2014.
MATICE HRVATSKE 7. 1. 2014. VIDOVIĆA Braće 10. 1. 2014.
MEĐIMURSKA 27. 12. 2013. VODNIKA Branka 30. 12. 2013.
MERLIĆA Julija 7. 1. 2014. VODOVODNA 30. 12. 2013.
MIHANOVIĆA Antuna 3. 1. 2014. VRAZA Stanka 8. 1. 2014.
MIKACA Ive 4. 1. 2013. VRHOVCA Maksimilijana 10. 1. 2014.
MILČETIĆA Ivana 9. 1. 2014. WISSERTA Adolfa 3. 1. 2014.
MIŠKINE Mihovila Pavleka 7. 1. 2014. ZAGREBAČKA 3. 1. 2014.
NAZORA Vladimira 9. 1. 2014. ZAJCA Ivana 2. 1. 2014.
NOVAKA Vilka 4. 1. 2013. ZAVOJNA 30. 12. 2013.
OPTUJSKA 2. 1. 2014. ZAVRTNICA 28. 12. 2O13.

 

 

BLAGOSLOV OBITELJI 2013/2014.

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)
  izračunajte si kad poprilici dođemo do vas
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)

u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise

Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Alexandre Adjimon Djivoédo
RED: 4-5-2-3-1;  31.12. uvijek Trakošćanska
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici
PETAK – 27. 12. 2013. ČETVRTAK – 2. 1. 2014. SRIJEDA – 8. 1. 2014.
1. ŽUPNIK   1. ŽUPNIK 1. ŽUPNIK
MEĐIMURSKA 21 HERCEGOVAČKA 27 R. HORVATA 35
V. ŠPINČIĆA 33 TRG A.G. MATOŠA 9 B. TEŽAKA 27
K.Š. ĐALSKOGA 13 V. VEŽIĆA 34 R. HERCEGA 19
A. JURINCA 11 I. ZAJCA 18 2. KAPELAN
S. GLAVAČA 9 2. KAPELAN V. BUKOVCA 26
2. KAPELAN OPTUJSKA (nepar.+ par.) 36 S. VRAZA  (nepar.+ par.) 62
F. KURELCA 12 A. ŠTERA 22 HALLEROVA ALEJA 1
TRENKOVA 75 E. KVATERNIKA 13 ČETVRTAK – 9. 1. 2014.
SUBOTA – 28. 12. 2O13. FRANJEVAČKI TRG 3 1. ŽUPNIK
1. ŽUPNIK TRG KRALJA TOMISLAVA 8 ANINA 26
A. CESARCA 7 PETAK – 3. 1. 2014. O. KERŠOVANIJA 9
P. PRERADOVIĆA 22 1. ŽUPNIK F. SUPILA 7
O. PRICE 30 T. BLAŽEKA 2 M. BOGOVIĆA 10
ZAVRTNICA 2 A. MIHANOVIĆA 4 I. MILČETIĆA 5
I. KUKULJEVIĆA 31 ZAGREBAČKA 16 KOLODVORSKA 25
2. KAPELAN TRG SLOBODE 6 2. KAPELAN
E.J. TOMIĆA 30 J. HABDELIĆA 0 V. CARA EMINA 19
F. STAREJA 6 PAVLINSKA 1 V. NAZORA 24
J. LESKOVARA 4 A. STEPINCA 16 N. FALLERA 1
M. PUPINA 11 ŠKOLSKA 1 TRG BANA JELAČIĆA 13
B. VANČIKA 6 A. OPOLSKI 0 T. BAKAČA 7
R. BOŠKOVIĆA 31 J. DRAŠKOVIĆA 8 LJ. GAJA 11
PONEDJELJAK – 30. 12. 2013. URŠULINSKA 3 A. ŠENOE 2
1. ŽUPNIK V. LISINSKOG 5 USKA 6
D. TRSTENJAKA 4 A. KAČIĆA MIOŠIĆA 5 PETAK – 10. 1. 2014.
A. STARČEVIĆA 40 I. CANKARA 16 1. ŽUPNIK
S. RAŠKAJ 10 2. KAPELAN I. PERGOŠIĆA 18
KOPRIVNIČKA 15 T. BREZOVAČKOG 27 M. VRHOVCA 12
ZAVOJNA 20 A. WISSERTA 55 BRAĆE VIDOVIĆA 30
B. VODNIKA 6 TRG P. SVAČIĆA 11 I. PADOVCA 3
2. KAPELAN SUBOTA – 4. 1. 2013. TRG M. STANČIĆA 1
VODOVODNA 18 1. ŽUPNIK S.S. KRANJČEVIĆA 12
V. ROSENBERGA RUŽIĆA 18 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 75 I. GUNDULIĆA 7
M. POSMODIJA 9 2. KAPELAN 2. KAPELAN
IVANEČKA 41 V. NOVAKA 66 SVILARSKA 16
UTORAK – 31.12. 2012.  I. MIKACA 15 PRIMORSKA 35
1. ŽUPNIK 74 UTORAK – 7. 1. 2014.  ISTARSKA 40
TRAKOŠĆANSKA parni 72 1. ŽUPNIK
2. KAPELAN 72 J. MERLIĆA 4
GRABERJE 25 SLAVENSKA 44
TRAKOŠĆANSKA nepar. 49 T. MASSARYKA 55
2. KAPELAN
KUČANSKA 1
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 37
M.P. MIŠKINE 30
MATICE HRVATSKE 15
I. SEVERA 2

 


Župa sv. Nikole, 21.12.2013 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 17,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta