ZAJEDNIČKE MISE – 10. kolovoza 2014. – 19,00


 ZAJEDNIČKE MISE – 10. kolovoza 2014. – 19,00

(Prema odredbi varaždinskog biskupa br. 533/2002. od 16. prosinca 2002. u Službenom vjesniku Vž. bisk. br. 4/2002. str. 136, zajedničke mise mogu biti samo jednom tjedno u unaprijed određeni dan i to ako se svi naručitelji sv. mise s time slože. – Sav se novac predaje u Biskupiju da bi se za svaku pojedinačnu nakanu prikazala još jedna posebna sv. misa koju slave svećenici na službi izvan župe.)

1.   * Za ozdravljenje i oporavak unesrećene Anđele Vulama      

————————————————————————————-

2.   + Jeronim, Stanko, Dragutin i Dragica Šprem; Đuro Horvat

3.   + Franjo Banić; Na čast Duhu Svetomu

4.   + Agata Mavrek

5.   + Franjo Hlapčić

6.   + Pavao i Kata Hanžek i obitelj; 

       Ružica, Srećko, Dijana, Branko Metličar,

       Silvo Kopasić; Ana Rukavina


Župa sv. Nikole, 09.08.2014 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta