Za sinodalnu Crkvu


preuzmiSinoda 2021. – 2023.

Za sinodalnu Crkvu

zajedništvo / sudjelovanje / poslanje

 

 

Smjernice za sudjelovanje u sinodskom hodu

 

Svim vjernicima mjesnih Crkava papa Franjo je uputio poziv na sinodski hod – sudjelovanje u prvoj fazi XVI. redovite opće skupštine Biskupske sinode kojoj je naslov: Za sinodalnu Crkvu: zajedništvo / sudjelovanje / poslanje. Sinodski hod je prilika da se razmotri cjelokupni život (hod, put) Crkve, biskupije, župne zajednice.

Postoje razne okolnosti u kojima želimo čuti jedni druge, tražimo savjet, pomoć, riječ ohrabrenja, utjehe, a također smo pozvani jedni druge opomenuti, prekoriti, pozvati na obraćenje. Svi smo svjesni činjenice da jedni drugima želimo postaviti mnoga i razna pitanja, izraziti svoje želje i potrebu za sasvim običnim razgovorom, a od svega toga malo je ostvareno, počesto zbog toga jer „nemam vremena“, volje, hrabrosti…

 

Razlozi sudjelovanja na sinodskom hodu:

 • slušanjem, dijalogom i razlučivanjem (suglasje s djelatnom Božjom voljom), ponovno otkriti sinodalnu narav Crkve (slušati Boga kako bismo s njim čuli vapaj njegova naroda; slušati njegov narod dok ne dođemo u suglasje s voljom na koju nas Bog poziva).
 • ponizno zajedničko učenje i prihvaćanje Božjega poziva da budemo Crkva u trećem tisućljeću kakvom nas Gospodin želi (obnovljena Duhom Svetim i zajedničkim slušanjem onoga što nam Bog ima reći)
 • prihvaćanje pastoralnoga obraćenja (snagom Duha i svjetlom riječi Božje tražiti nove putove) poradi plodonosnijega evangelizacijskoga poslanja.

 

Ključni pojmovi sinodskog procesa traženja Božje volje: (dublje) zajedništvo, (potpunije) sudjelovanje i (plodonosnije) poslanje:

 • zajednica Kristovih vjernika, učvršćena riječju Božjom i svetim sakramentima, svjedoči Božju ljubav cijeloj ljudskoj obitelji posebice onima koji žive na duhovnim, društvenim, gospodarskim, političkim, zemljopisnim i egzistencijalnim periferijama naše mjesne Crkve, naših župa, cjelokupnog društva.

 

Imam(o) li volje i hrabrosti krenuti sinodalnim putem?

Ako je odgovor: „Imam(o)!“, tada možemo:

nadahnuti ljude da sanjaju Crkvu kakva smo pozvani biti, omogućiti da procvjetaju nadanja, pobuditi povjerenje, vidati rane, tkati nove i dublje odnose, učiti jedni od drugih, graditi mostove, prosvjetljivati pameti, ugrijati srca, obnoviti snagu naših ruku za naše zajedničko poslanje, obnoviti svoje mentalitete i crkvene strukture.

 

 

 

Tko je pozvan sudjelovati?

svi kršteni: živi glas Božjega naroda (svećenici, redovnici, redovnice, očevi, majke, obitelji, zajednice vjernika, djeca, mladi, samci, vjenčani parovi, starije osobe…)

 • ne zanemariti: osobe s invaliditetom, siromašne, katolike koji rijetko ili nikada ne prakticiraju svoju vjeru, izbjeglice, migranti…; čuti i one koji su prestali prakticirati vjeru, ljude drugih vjerskih tradicija i konfesija, ljude bez vjere…; nitko, bez obzira na vjersku pripadnost ne bi smio biti isključen iz mogućnosti dijeljenja vlastitih stavova i iskustava u mjeri u kojoj želi pomoći Crkvi na njezinom sinodskom putu traženja onog što je dobro i istinito.

 

Na kojim su razinama predviđeni susreti?

 • ponajprije na župnoj razini (omogućiti sudjelovanje što većem broju župljana)
 • na biskupijskoj razini pojedine vjerničke skupine (svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji, odgojiteljice u vjeri, biskupijski uredi i povjerenstava, predstavnici različitih društvenih djelatnosti…)

 

Tko su voditelji sinodalnog – zajedničkog – hoda?

 • na razini biskupije: biskup, povjerenik i biskupijski sinodski tim
 • na razini župe: župnik, koordinator i župni tim
  • župnik – usmjerava tijek susreta prema materijalima koji će biti dostavljeni, okuplja vjernike i potiče ih na sudjelovanje i molitvu, molitvom prati sinodski proces;
  • neka koordinatora krasi: duhovno zrela osoba, prirodni suradnik, učinkoviti komunikator, iskustvo rada na suradničkim inicijativama, poniznost u radu s timom, otvorenost u radu s drugima
  • ime koordinatora treba dostaviti do 22. prosinca 2021. godine na sinoda@biskupija-varazdinska.hr ili na adresu Ordinarijata; uz ime i prezime koordinatora pošaljite njegovu/njezinu e-mail adresu i broj mobitela
  • Biskupijski sinodski tim će tijekom druge polovice siječnja 2022. godine održati pripremni susret sa župnicima i koordinatorima

 

Koji su bitni elementi sinodskih susreta?

 • molitva Stojimo pred Tobom, Duše Sveti
 • razmatranje (slušanje) riječi Božje
 • deset tematskih skupina kao polazište za razgovor
  • tijekom siječnja 2022. bit će pripremljeni materijali za susrete koje će svaki od sudionika dobiti

 

Kada će se susreti održati?

 • tijekom korizme 2022.
 • susrete treba zapisnički pratiti ili uz odobrenje nazočnih snimati susret i potom sastaviti zapisnik koji će sadržavati sve intervente (pitanja i odgovore) sudionika, a zapisniku se mogu priložiti pisana mišljenja, sastavci (vlastita životna priča ili sastavak potaknut svetopisamskim tekstom), likovna i književna ostvarenja, pa čak i scensko djelo
 • odgovore dostaviti u Biskupski ordinarijat (Biskupijsko povjerenstvo za sinodski hod, Pavlinska 4, Varaždin) – do 15. svibnja 2022.

 

Učvršćenje u vjeri!

 • Vjera se javlja uvijek kada su ljudi vrjednovani: kad se njihova molba čuje, kad im se pomaže u njihovoj teškoći, kada se cijeni njihova raspoloživost, kada je njihovo dostojanstvo potvrđeno Božjim pogledom i obnovljeno unutar zajednice.

 


Stjepan Najman, 25.12.2021 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta