Katekumeni


Odrasli koji nisu primili sve sakramente, bilo da nisu kršteni, pričešćeni ili potvrđeni, pripremaju se za primanje sakramenata kršćanske inicijacije od prve nedjelje listopada do Uskrsa. Katehetski susreti su svake nedjelje poslije večernje sv. mise u prostorijama župnog dvora.


Župa sv. Nikole, 01.10.2015 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 17,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta