Katekumeni


Odrasli koji nisu primili sve sakramente, bilo da nisu kršteni, pričešćeni ili potvrđeni, pripremaju se za primanje sakramenata kršćanske inicijacije od prve nedjelje listopada do Uskrsa. Katehetski susreti su u prostorijama župnog dvora svake nedjelje poslije večernje sv. mise (ili prema dogovoru kako odgovara polaznicima).


Župa sv. Nikole, 07.09.2018 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta