Tjedne nakane

Sv. mise od 30. srpnja do 6. kolovoza 2017. – 17. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 30. srpnja do 6. kolovoza 2017. – 17. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 30. srpnja do 6. kolovoza 2017. – 17. tjedan kroz godinu   17. nedjelja kroz godinu NE. 30/7 08,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer, Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_   10,00 * župna   11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE   17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM […]


29.07.2017

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20.  tjedan kroz godinu

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 17. do 24. kolovoza 2014. – 20.  tjedan kroz godinu 20. nedjelja kroz godinu NE. 17/8 08,00 + Slađana i Ivan Kocijan_   10,00 župna   11,30 nema mise   17,00 Sv. Florijan: nema mise   19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana Jelena Križarica PO. 18/8 08,00 nema mise   19,00 […]


16.08.2014

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19.  tjedan kroz godinu

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19. tjedan kroz godinu

Sv. mise od 10. do 17. kolovoza 2014. – 19.  tjedan kroz godinu     19. nedjelja kroz godinu – sv. Lovro NE. 10/8 08,00 + Mato Majić; Tomislav Skupnjak 10,00 župna 11,30 nema mise 17,00 Sv. Florijan: nema mise  U STAROM GRADU VŽ 19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana sv. Klara Asiška PO. […]


09.08.2014