KURSILJO – Mali tečaj kršćanstva


thKURSILJO – Mali tečaj kršćanstva

 

 

Dođite, poklonite si jedan vikend u životu, koji će vam promijeniti život!

–      24. i 25. 10. 2013. u četvrtak i petak navečer od 17:00-20:00 sat

–      26. 10. 2013. u subotu od 9-19 sati

–      27. 10. 2013. u nedjelju od 9-14 sati

Prijave se primaju do utorka – 099-555-39-34 (župnik).

Priznati katolički pokret, kojeg je 1949. godine

u Španjolskoj pokrenula grupa angažiranih katolika (laika i svećenika)

i čija je karizma potaknuti vjernike da postanu kvasac unutar župe

U Hrvatskoj se Mali tečaj održava preko 40 godina

NAMJERA I SVRHA KURSILJA:

 

–      posvijestiti kršćaninu značenje njegova krštenja

–      dozvati ga k sebi kako bi prihvatio sebe, drugoga i Boga

–      dovesti ga u euharistijsko zajedništvo posvješćujući mu da je Bog nastanjen u njemu

–      uvesti ga u radostan i hrabar apostolat

–      posvjedočiti mu kako se može radosno živjeti otkupljenje pokazujući mu model kršćanskog života

–      tri puna dana u ozračju srdačnog zajedništva, sudionici (njih 25-35) slušaju nagovore laika, suradnika (4-5) i svećenika (1-2).

–      na tečaju se moli, pjeva i slavi euharistija, a svakom se sudioniku pruža prilika ne samo da se pomiri s Bogom, nego da otvoreno razgovara s dušobrižnikom

 

Iako je temeljna ideja provesti tečaj u tri puna dana, zbog suvremenog tempa života, prvi dan razbijen je na dvije večeri, stoga će se tečaj održavati:

–      24. i 25. 10. 2013. u četvrtak i petak navečer od 17:00-20:00 sat

–      26. 10. 2013. u subotu od 9-19 sati

–      27. 10. 2013. u nedjelju od 9-14 sati

 

Za vrijeme trajanja Malog tečaja kršćanstva – Kursilja, cijelo vrijeme danonoćno kroz tri puna dana neprestano se odvija molitva za uspjeh tačaja – dežurni molitelji mole po jedan sat. Želi li se tkogod uključiti u ovu molitvenu akciju, neka se s prijeslogom vremena za molitvu javi na telefon gđi. Mariji Žignić 040-868-166.

 

 

 

 


Župa sv. Nikole, 19.10.2013 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta