ZAJEDNIČKE MISE – 17. kolovoza 2014. – 19,00


 ZAJEDNIČKE MISE – 17. kolovoza 2014. – 19,00

(Prema odredbi varaždinskog biskupa br. 533/2002. od 16. prosinca 2002. u Službenom vjesniku Vž. bisk. br. 4/2002. str. 136, zajedničke mise mogu biti samo jednom tjedno u unaprijed određeni dan i to ako se svi naručitelji sv. mise s time slože. – Sav se novac predaje u Biskupiju da bi se za svaku pojedinačnu nakanu prikazala još jedna posebna sv. misa koju slave svećenici na službi izvan župe.)

 1. + Vladimir i Franjo Hosni; ob. Plemenčić, Križmarić_

2. + Andrija i Viktorija Blaži

3.  + Ana Moharić

4.  + Josipa Šegula; Ivan Sambolec_

5.  + ob. Rušec i Sambol

6.  + ob. Sučec, Sajko; Igor Pomper,Dragica, Tomo, Justina Dukarić

7.    Na nakanu – za posao_

8.  + Franciska i Stanko Mikac, Franjo, Dragica i Marijan Bukovec, + Tomo, Ana i Vjera Marčec; Branko i Marija Marčec_

9.    + Katica Djopa

10.+ Stjepan, Rok i Ana Grabar

11.+ Antun i Vilma Horvat

12.+ Ante Žunić

13.+ Mirko i Marija Lekić

14.+ ob. Stolnik, Benkus, Šimunec i Borović

15.+ Ivan Kelemenić_

16.+ ob. Mitrović

17.+ Stjepan i Josip Imbrihalec

………………………………………………………………………………….

18.+ Milka Canjuga-pogrebna

………………………………………………………………………………….

19.  Za ozdravljenje i oporavak unesrećene Anđele Vulama


Župa sv. Nikole, 16.08.2014 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta