BLAGOSLOV OBITELJI – 2016/2017.


th (2)BLAGOSLOV OBITELJI –  2016/17.

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)

izračunajte si kad poprilici dođemo do vas
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Silvio Košćak
RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1;  31.12. uvijek Trakošćanska
                                                      Broj obitelji u ulici
 1  ANINA  5. 1. 2017. UTORAK – 27. 12. 2016.
1. ŽUPNIK 85
2 BAKAČA Tome 5. 1. 2017. OPTUJSKA (nepar.+ par.) 39
3 BLAŽEKA Tome 9. 1. 2017. A. ŠTERA 23
4 BOGOVIĆA Mirka 5. 1. 2017. E. KVATERNIKA 12
5 BOŠKOVIĆA Ruđera 2. 1. 2017. FRANJEVAČKI TRG 4
* Braće VIDOVIĆA 4. 1. 2017. TRG KRALJA TOMISLAVA 7
6 BREZOVAČKOG Tita 9. 1. 2017. 2. KAPELAN 84
7 BUKOVCA Vlaha 29. 12. 2016. HERCEGOVAČKA 21
TRG A.G. MATOŠA 9
8 CANKARA Ivana 9. 1. 2017. V. VEŽIĆA 34
9 CARA EMINA Viktora 5. 1. 2017. I. ZAJCA 20
10 CESARCA Augusta 2. 1. 2017. SRIJEDA – 28. 12. 2016.
1. ŽUPNIK 85
11 DRAŠKOVIĆA Janka 9. 1. 2017. VODOVODNA 18
V. ROSENBERGA RUŽIĆA 18
12 ĐALSKOGA Ksavera Šandora 3. 1. 2017. M. POSMODIJA 9
IVANEČKA 40
* FALLERA Nikole PROLAZ 5. 1. 2017. 2. KAPELAN 88
13 FRANJEVAČKI TRG 27. 12. 2016. D. TRSTENJAKA 6
A. STARČEVIĆA 38
14 GAJA Ljudevita 5. 1. 2017. KOPRIVNIČKA 17
15 GLAVAČA Stjepana 3. 1. 2017. ZAVOJNA 19
16 GRABERJE 31. 12. 2016. B. VODNIKA 8
17 GRADA KOBLENZA 7. 1. 2017. ČETVRTAK – 29. 12. 2016. 
18 GUNDULIĆA Ivana 4. 1. 2017. 1. ŽUPNIK 88
V. BUKOVCA 26
19 HABDELIĆA Jurja 9. 1. 2017. S. RAŠKAJ 7
20 HALLEROVA ALEJA 29. 12. 2016. S. VRAZA  (nepar.+ par.) 53
21 HERCEGA Ratimira 29. 12. 2016. HALLEROVA ALEJA 2
22 HERCEGOVAČKA 27. 12. 2016. 2. KAPELAN 76
23 HORVATA Rudolfa 29. 12. 2016. R. HORVATA 30
B. TEŽAKA 26
24 ISTARSKA 4. 1. 2017. R. HERCEGA 20
25 IVANEČKA 28. 12. 2016. PETAK – 30. 12. 2016.
1. ŽUPNIK 80
26 JURINCA Adolfa 3. 1. 2017. KUČANSKA 1
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 36
27 KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 9. 1. 2017. M.P. MIŠKINE 28
28 KERŠOVANIJA Otokara 5. 1. 2017. MATICE HRVATSKE 13
* KOBLENZA GRADA 7. 1. 2017. I. SEVERA 2
29 KOLODVORSKA 5. 1. 2017. 2. KAPELAN 475
30 KOPRIVNIČKA 28. 12. 2016. SLAVENSKA 42
31 KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 30. 12. 2016. T. MASSARYKA 53
32 KRANJČEVIĆA Silvija S. 4. 1. 2017. SUBOTA – 31. 12. 2016.
* KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 30. 12. 2016. 1. ŽUPNIK 70
33 KUČANSKA 30. 12. 2016. GRABERJE 26
34 KUKULJEVIĆA Ivana 2. 1. 2017. TRAKOŠĆANSKA nepar. 44
35 KURELCA Frana 3. 1. 2017. 2. KAPELAN 76
36 KVATERNIKA Eugena 27. 12. 2016. TRAKOŠĆANSKA parni 76
PONEDJELJAK – 2. 1. 2017.
37 LESKOVARA Janka 2. 1. 2017. 1. ŽUPNIK 88
38 LISINSKOG Vatroslava 9. 1. 2017. E.J. TOMIĆA 31
F. STAREJA 4
39 MASSARYKA Tome 30. 12. 2016. J. LESKOVARA 4
40 MATICE HRVATSKE 30. 12. 2016. M. PUPINA 11
41 MEĐIMURSKA 3. 1. 2017. B. VANČIKA 8
42 MERLIĆA Julija 3. 1. 2017. R. BOŠKOVIĆA 30
43 MIHANOVIĆA Antuna 9. 1. 2017. 2. KAPELAN 89
44 MIKACA Ive 7. 1. 2017. A. CESARCA 8
45 MILČETIĆA Ivana 5. 1. 2017. P. PRERADOVIĆA 21
46 MIŠKINE Mihovila Pavleka 30. 12. 2016. O. PRICE 27
ZAVRTNICA 3
47 NAZORA Vladimira 5. 1. 2017. I. KUKULJEVIĆA 30
48 NOVAKA Vilka 7. 1. 2017. UTORAK – 3. 1. 2017.
1. ŽUPNIK 79
49 OPTUJSKA 27. 12. 2016. VATROGASNA 1
50 OPOLSKI Ankice 9. 1. 2017. F. KURELCA 12
TRENKOVA 66
51 PADOVCA Ivana 4. 1. 2017. 2. KAPELAN 90
52 PAVLINSKA 9. 1. 2017. J. MERLIĆA 4
53 PERGOŠIĆA Ivana 4. 1. 2017. MEĐIMURSKA 18
* PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja 30. 12. 2016. V. ŠPINČIĆA 35
54 POSMODIJA Miroslava 28. 12. 2016. S. GLAVAČA 10
55 PRERADOVIĆA Petra 2. 1. 2017. A. JURINCA 10
56 PRICE Ognjena 2. 1. 2017. K.Š. ĐALSKOGA 13
57 PRIMORSKA 4. 1. 2017. SRIJEDA – 4. 1. 2017.
58 PROLAZ Nikole FALLERA 5. 1. 2017. 1. ŽUPNIK 83
59 PUPINA Mihajla 2. 1. 2017. SVILARSKA 13
PRIMORSKA 33
60 RAŠKAJ Slave 29. 12. 2016. ISTARSKA 37
61 ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 28. 12. 2016. 2. KAPELAN 84
I. PERGOŠIĆA 17
62 SEVERA Ivana 30. 12. 2016. M. VRHOVCA 13
63 SLAVENSKA 30. 12. 2016. BRAĆE VIDOVIĆA 30
64 STARČEVIĆA Ante 28. 12. 2016. I. PADOVCA 3
65 STAREJA Franje 2. 1. 2017. TRG M. STANČIĆA 1
66 STEPINCA Alojzija 9. 1. 2017. S.S. KRANJČEVIĆA 12
67 SUPILA Frana 5. 1. 2017. I. GUNDULIĆA 8
68 SVILARSKA 4. 1. 2017. ČETVRTAK – 5. 1. 2017. 
1. ŽUPNIK 80
69 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 7. 1. 2017. V. CARA EMINA 18
70 ŠENOE Augusta 5. 1. 2017. V. NAZORA 23
71 ŠKOLSKA 9. 1. 2017. PROLAZ N. FALLERA 1
72 ŠPINČIĆA Vekoslava 3. 1. 2017. TRG BANA JELAČIĆA 14
73 ŠTERA Antuna 27. 12. 2016. T. BAKAČA 7
LJ. GAJA 10
74 TEŽAKA Bože 29. 12. 2016. A. ŠENOE 2
75 TOMIĆA Josipa Eugena 2. 1. 2017. USKA 5
76 TRAKOŠĆANSKA 31. 12. 2016. 2. KAPELAN 85
77 TRENKOVA 3. 1. 2017. ANINA 29
78 TRG A.G. MATOŠA 27. 12. 2016. O. KERŠOVANIJA 9
79 TRG BANA JELAČIĆA 5. 1. 2017. F. SUPILA 7
80 TRG KRALJA TOMISLAVA 27. 12. 2016. M. BOGOVIĆA 9
81 TRG M. STANČIĆA 4. 1. 2017. I. MILČETIĆA 5
82 TRG P. SVAČIĆA 9. 1. 2017. KOLODVORSKA 26
83 TRG SLOBODE 9. 1. 2017. SUBOTA – 7. 1. 2017. 
84 TRSTENJAKA Davorina 28. 12. 2016. 1. ŽUPNIK 79
V. NOVAKA 64
85 URŠULINSKA 9. 1. 2017. I. MIKACA 15
86 USKA 5. 1. 2017. 2. KAPELAN 83
ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 71
87 VANČIKA Božidara 2. 1. 2017. GRADA KOBLENZA 12
88 VATROGASNA 3. 1. 2017. PONEDJELJAK – 9. 1. 2017.
89 VEŽIĆA Vladislava 27. 12. 2016. 1. ŽUPNIK 79
90 VIDOVIĆA Braće 4. 1. 2017. T. BREZOVAČKOG 28
91 VODNIKA Branka 28. 12. 2016. A. WISSERTA 41
92 VODOVODNA 28. 12. 2016. TRG P. SVAČIĆA 10
93 VRAZA Stanka 29. 12. 2016. 2. KAPELAN 76
94 VRHOVCA Maksimilijana 4. 1. 2017. T. BLAŽEKA 1
A. MIHANOVIĆA 3
95 WISSERTA Adolfa 9. 1. 2017. ZAGREBAČKA 13
TRG SLOBODE 6
96 ZAGREBAČKA 9. 1. 2017. J. HABDELIĆA 1
97 ZAJCA Ivana 27. 12. 2016. PAVLINSKA 1
98 ZAVOJNA 28. 12. 2016. A. STEPINCA 17
99 ZAVRTNICA 2. 1. 2017. ŠKOLSKA 1
A. OPOLSKI 0
J. DRAŠKOVIĆA 7
URŠULINSKA 3
V. LISINSKOG 5
A. KAČIĆA MIOŠIĆA 3
I. CANKARA 15

Stjepan Najman, 31.12.2016 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta