BLAGOSLOV OBITELJI – 2017/18.


preuzmi

 

BLAGOSLOV OBITELJI – 2017/18.

DNEVNI RASPORED

—————————————————-

ABECEDNI  RED  ULICA  S  DATUMIMA  BLAGOSLOVA  PODLEDAJTE  DOLJE  U  NASTAVKU

—————————————————-

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)
izračunajte si kad poprilici dođemo do vas
tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Silvio Košćak
RED (prošla/iduća godina): 4-5-2-3-1;  31.12.( 30.12.) uvijek Trakošćanska
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici
SRIJEDA – 27. 12. 2017. PETAK – 29. 12. 2017. PETAK – 5. 1. 2017. 
1.  ŽUPNIK 85 2.  KAPELAN 79 2.  KAPELAN 79
ANINA 29 T. BREZOVAČKOG 28 VATROGASNA 1
O. KERŠOVANIJA 9 A. WISSERTA 41 F. KURELCA 12
F. SUPILA 7 TRG P. SVAČIĆA 10 TRENKOVA 66
M. BOGOVIĆA 9 SUBOTA – 30. 12. 2017. PONEDJELJAK – 8. 1. 2018.
I. MILČETIĆA 5 1.  ŽUPNIK 76 1.  ŽUPNIK 89
KOLODVORSKA 26 TRAKOŠĆANSKA parni 76 A. CESARCA 8
2.  KAPELAN 80 2.  KAPELAN 70 P. PRERADOVIĆA 21
V. CARA EMINA 18 GRABERJE 26 O. PRICE 27
V. NAZORA 23 TRAKOŠĆANSKA nepar. 44 ZAVRTNICA 3
PROLAZ N. FALLERA 1 UTORAK – 2. 1. 2018. I. KUKULJEVIĆA 30
TRG BANA JELAČIĆA 14 1.  ŽUPNIK 83 2.  KAPELAN 88
T. BAKAČA 7 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 71 E.J. TOMIĆA 31
LJ. GAJA 10 GRADA KOBLENZA 12 F. STAREJA 4
A. ŠENOE 2 2.  KAPELAN 79 J. LESKOVARA 4
USKA 5 V. NOVAKA 64 M. PUPINA 11
ČETVRTAK – 28. 12. 2017.  I. MIKACA 15 B. VANČIKA 8
1.  ŽUPNIK 84 SRIJEDA – 3. 1. 2018. R. BOŠKOVIĆA 30
I. PERGOŠIĆA 17 1. ŽUPNIK 95 UTORAK – 9. 1. 2018.
M. VRHOVCA 13 SLAVENSKA 42 1.  ŽUPNIK 88
BRAĆE VIDOVIĆA 30 T. MASSARYKA 53 D. TRSTENJAKA 6
I. PADOVCA 3 2.  KAPELAN 80 A. STARČEVIĆA 38
TRG M. STANČIĆA 1 KUČANSKA 1 KOPRIVNIČKA 17
S.S. KRANJČEVIĆA 12 KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 36 ZAVOJNA 19
I. GUNDULIĆA 8 M.P. MIŠKINE 28 B. VODNIKA 8
2.  KAPELAN 83 MATICE HRVATSKE 13 2.  KAPELAN 85
SVILARSKA 13 I. SEVERA 2 VODOVODNA 18
PRIMORSKA 33 ČETVRTAK – 4. 1. 2018. V. ROSENBERGA RUŽIĆA 18
ISTARSKA 37 1.  ŽUPNIK 76 M. POSMODIJA 9
PETAK – 29. 12. 2017. R. HORVATA 30 IVANEČKA 40
1.  ŽUPNIK 76 B. TEŽAKA 26 SRIJEDA – 10. 1. 2018.
T. BLAŽEKA 1 R. HERCEGA 20 1.  ŽUPNIK 84
A. MIHANOVIĆA 3 2.  KAPELAN 88 HERCEGOVAČKA 21
ZAGREBAČKA 13 V. BUKOVCA 26 TRG A.G. MATOŠA 9
TRG SLOBODE 6 S. RAŠKAJ 7 V. VEŽIĆA 34
J. HABDELIĆA 1 S. VRAZA  (nepar.+ par.) 53 I. ZAJCA 20
PAVLINSKA 1 HALLEROVA ALEJA 2 2.  KAPELAN 85
A. STEPINCA 17 PETAK – 5. 1. 2018. OPTUJSKA (nepar.+ par.) 39
ŠKOLSKA 1 1.  ŽUPNIK 90 A. ŠTERA 23
A. OPOLSKI 0 J. MERLIĆA 4 E. KVATERNIKA 12
J. DRAŠKOVIĆA 7 MEĐIMURSKA 18 FRANJEVAČKI TRG 4
URŠULINSKA 3 V. ŠPINČIĆA 35 TRG KRALJA TOMISLAVA 7
V. LISINSKOG 5 S. GLAVAČA 10
A. KAČIĆA MIOŠIĆA 3 A. JURINCA 10
I. CANKARA 15 K.Š. ĐALSKOGA 13

 

BLAGOSLOV OBITELJI –  2017/18.

DNEVNI  RASPORED  POGLEDAJTE  OVDJE

 

ANINA 27. 12. 2017. OPTUJSKA 10. 1. 2018.
BAKAČA Tome 27. 12. 2017. OPOLSKI Ankice 29. 12. 2017.
BLAŽEKA Tome 29. 12. 2017. PADOVCA Ivana 28. 12. 2017.
BOGOVIĆA Mirka 27. 12. 2017. PAVLINSKA 29. 12. 2017.
BOŠKOVIĆA Ruđera  8. 1. 2018. PERGOŠIĆA Ivana 28. 12. 2017.
Braće VIDOVIĆA 28. 12. 2017. PETRA KREŠIMIRA IV. Kralja 3. 1. 2018.
BREZOVAČKOG Tita 29. 12. 2017. POSMODIJA Miroslava 9. 1. 2018.
BUKOVCA Vlaha 4. 1. 2018. PRERADOVIĆA Petra  8. 1. 2018.
CANKARA Ivana 29. 12. 2017. PRICE Ognjena  8. 1. 2018.
CARA EMINA Viktora 27. 12. 2017. PRIMORSKA 28. 12. 2017.
CESARCA Augusta  8. 1. 2018. PROLAZ Nikole FALLERA 27. 12. 2017.
DRAŠKOVIĆA Janka 29. 12. 2017. PUPINA Mihajla  8. 1. 2018.
ĐALSKOGA Ksavera Šandora 5. 1. 2018. RAŠKAJ Slave 4. 1. 2018.
FALLERA Nikole PROLAZ 27. 12. 2017. ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 9. 1. 2018.
FRANJEVAČKI TRG 10. 1. 2018. SEVERA Ivana 3. 1. 2018.
GAJA Ljudevita 27. 12. 2017. SLAVENSKA 3. 1. 2018.
GLAVAČA Stjepana 5. 1. 2018. STARČEVIĆA Ante 9. 1. 2018.
GRABERJE 30. 12. 2017. STAREJA Franje  8. 1. 2018.
GRADA KOBLENZA 2. 1. 2018. STEPINCA Alojzija 29. 12. 2017.
GUNDULIĆA Ivana 28. 12. 2017. SUPILA Frana 27. 12. 2017.
HABDELIĆA Jurja 29. 12. 2017. SVILARSKA 28. 12. 2017.
HALLEROVA ALEJA 4. 1. 2018. ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 2. 1. 2018.
HERCEGA Ratimira 4. 1. 2018. ŠENOE Augusta 27. 12. 2017.
HERCEGOVAČKA 10. 1. 2018. ŠKOLSKA 29. 12. 2017.
HORVATA Rudolfa 4. 1. 2018. ŠPINČIĆA Vekoslava 5. 1. 2018.
ISTARSKA 28. 12. 2017. ŠTERA Antuna 10. 1. 2018.
IVANEČKA 9. 1. 2018. TEŽAKA Bože 4. 1. 2018.
JURINCA Adolfa 5. 1. 2018. TOMIĆA Josipa Eugena  8. 1. 2018.
KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 29. 12. 2017. TRAKOŠĆANSKA 30. 12. 2017.
KERŠOVANIJA Otokara 27. 12. 2017. TRENKOVA 5. 1. 2018.
KOBLENZA GRADA 2. 1. 2018. TRG A.G. MATOŠA 10. 1. 2018.
KOLODVORSKA 27. 12. 2017. TRG BANA JELAČIĆA 27. 12. 2017.
KOPRIVNIČKA 9. 1. 2018. TRG KRALJA TOMISLAVA 10. 1. 2018.
KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 3. 1. 2018. TRG M. STANČIĆA 28. 12. 2017.
KRANJČEVIĆA Silvija S. 28. 12. 2017. TRG P. SVAČIĆA 29. 12. 2017.
KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 3. 1. 2018. TRG SLOBODE 29. 12. 2017.
KUČANSKA 3. 1. 2018. TRSTENJAKA Davorina 9. 1. 2018.
KUKULJEVIĆA Ivana  8. 1. 2018. URŠULINSKA 29. 12. 2017.
KURELCA Frana 5. 1. 2018. USKA 27. 12. 2017.
KVATERNIKA Eugena 10. 1. 2018. VANČIKA Božidara  8. 1. 2018.
LESKOVARA Janka  8. 1. 2018. VATROGASNA 5. 1. 2018.
LISINSKOG Vatroslava 29. 12. 2017. VEŽIĆA Vladislava 10. 1. 2018.
MASSARYKA Tome 3. 1. 2018. VIDOVIĆA Braće 28. 12. 2017.
MATICE HRVATSKE 3. 1. 2018. VODNIKA Branka 9. 1. 2018.
MEĐIMURSKA 5. 1. 2018. VODOVODNA 9. 1. 2018.
MERLIĆA Julija 5. 1. 2018. VRAZA Stanka 4. 1. 2018.
MIHANOVIĆA Antuna 29. 12. 2017. VRHOVCA Maksimilijana 28. 12. 2017.
MIKACA Ive 2. 1. 2018. WISSERTA Adolfa 29. 12. 2017.
MILČETIĆA Ivana 27. 12. 2017. ZAGREBAČKA 29. 12. 2017.
MIŠKINE Mihovila Pavleka 3. 1. 2018. ZAJCA Ivana 10. 1. 2018.
NAZORA Vladimira 27. 12. 2017. ZAVOJNA 9. 1. 2018.
NOVAKA Vilka 2. 1. 2018. ZAVRTNICA  8. 1. 2018.

Stjepan Najman, 06.01.2018 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta