Blagoslov obitelji 2012/13.


BLAGOSLOV OBITELJI –  2012/13. – popis ulica i datum dolaska

1 ANINA 28. 12. 2012. 50 OPTUJSKA 8. 1. 2013.
2 BAKAČA Tome 28. 12. 2012. 51 OPOLSKI Ankice 2. 1. 2013.
3 BLAŽEKA Tome 2. 1. 2013. 52 PADOVCA Ivana 27. 12. 2012.
4 BOGOVIĆA Milka 28. 12. 2012. 53 PAVLINSKA 2. 1. 2013.
5 BOŠKOVIĆA Ruđera 5. 1. 2013. 54 PERGOŠIĆA Ivana 27. 12. 2012.
6 BREZOVAČKOG Tita 2. 1. 2013. 55 POSMODIJA Miroslava 9. 1. 2013.
7 BUKOVCA Vlaha 3. 1. 2013. 56 PRERADOVIĆA Petra 5. 1. 2013.
8 CANKARA Ivana 2. 1. 2013. 57 PRICE Ognjena 5. 1. 2013.
9 CARA EMINA Viktora 28. 12. 2012. 58 PRIMORSKA 27. 12. 2012.
10 CESARCA Augusta 5. 1. 2013. 59 PUPINA Mihajla 5. 1. 2013.
11 DRAŠKOVIĆA Janka 2. 1. 2013. 60 RAŠKAJ Slave 9. 1. 2013.
12 ĐALSKOGA Ksavera Šandora 7. 1. 2013. 61 ROSENBERGA RUŽIĆA Vjekoslava 9. 1. 2013.
13 FALLERA Nikole 7. 1. 2013. 62 SEVERA Ivana 4. 1. 2013.
14 FRANJEVAČKI TRG 8. 1. 2013. 63 SLAVENSKA 4. 1. 2013.
15 GAJA Ljudevita 28. 12. 2012. 64 STARČEVIĆA Ante 9. 1. 2013.
16 GLAVAČA Stjepana 7. 1. 2013. 65 STAREJA Franje 5. 1. 2013.
17 GRABERJE 31. 12. 2012. 66 STEPINCA Alojzija 2. 1. 2013.
18 GUNDULIĆA Ivana 27. 12. 2012. 67 SUPILA Frana 28. 12. 2012.
19 HABDELIĆA Jurja 2. 1. 2013. 68 SVILARSKA 27. 12. 2012.
20 HALLEROVA ALEJA 3. 1. 2013. 69 ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 29. 12. 2O12.
21 HERCEGA Ratimira 3. 1. 2013. 70 ŠENOE Augusta 28. 12. 2O12.
22 HERCEGOVAČKA 8. 1. 2013. 71 ŠKOLSKA 2. 1. 2013.
23 HORVATA Rudolfa 3. 1. 2013. 72 ŠPINČIĆA Vjakoslava 7. 1. 2013.
24 ISTARSKA 27. 12. 2012. 73 ŠTERA Antuna 8. 1. 2013.
25 IVANEČKA 9. 1. 2013. 74 TEŽAKA Bože 3. 1. 2013.
26 JURINCA Adolfa 7. 1. 2013. 75 TOMIĆA Josipa Eugena 5. 1. 2013.
27 KAČIĆA MIOŠIĆA Andrije 2. 1. 2013. 76 TRAKOŠĆANSKA 31. 12. 2012.
28 KERŠOVANIJA Otokara 28. 12. 2012. 77 TRENKOVA 7. 1. 2013.
29 KOLODVORSKA 28. 12. 2012. 78 TRG A.G. MATOŠA 8. 1. 2013.
30 KOPRIVNIČKA 9. 1. 2013. 79 TRG BANA JELAČIĆA 28. 12. 2012.
31 KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 4. 1. 2013. 80 TRG KRALJA TOMISLAVA 8. 1. 2013.
32 KRANJČEVIĆA S. S. 27. 12. 2012. 81 TRG M. STANČIĆA 27. 12. 2012.
33 KREŠIMIRA IV. Kralja Petra 4. 1. 2013. 82 TRG P. SVAČIĆA 2. 1. 2013.
34 KUČANSKA 4. 1. 2013. 83 TRG SLOBODE 2. 1. 2013.
35 KUKULJEVIĆA Ivana 5. 1. 2013. 84 TRSTENJAKA Davorina 9. 1. 2013.
36 KURELCA Frana 7. 1. 2013. 85 URŠULINSKA 2. 1. 2013.
37 KVATERNIKA Eugena 8. 1. 2013. 86 USKA 28. 12. 2012.
38 LESKOVARA Janka 5. 1. 2013. 87 VANČIKA Božidara 5. 1. 2013.
39 LISINSKOG Vatroslava 2. 1. 2013. 88 VEŽIĆA Vladislava 8. 1. 2013.
40 MASSARYKA Tome 4. 1. 2013. 89 VIDOVIĆA Braće 27. 12. 2012.
41 MATICE HRVATSKE 4. 1. 2013. 90 VODNIKA Branka 9. 1. 2013.
42 MEĐIMURSKA 7. 1. 2013. 91 VODOVODNA 9. 1. 2013.
43 MERLIĆA Julija 4. 1. 2013. 92 VRAZA Stanka 3. 1. 2013.
44 MIHANOVIĆA Antuna 2. 1. 2013. 93 VRHOVCA Maksimilijana 27. 12. 2012.
45 MIKACA Ive 29. 12. 2012. 94 WISSERTA Adolfa 2. 1. 2013.
46 MILČETIĆA Ivana 28. 12. 2012. 95 ZAGREBAČKA 2. 1. 2013.
47 MIŠKINE Mihovila Pavleka 4. 1. 2013. 96 ZAJCA Ivana 8. 1. 2013.
48 NAZORA Vladimira 28. 12. 2012. 97 ZAVOJNA 9. 1. 2013.
49 NOVAKA Vilka 29. 12. 2012. 98 ZAVRTNICA 5. 1. 2013.

 

BLAGOSLOV OBITELJI –  2012/13. – dnevni raspored i približno vrijeme dolaska

(POČETAK 09,00 sati; BRZINA KRETANJA: oko 10 obitelji na sat)

izračunajte si kad poprilici dođemo do vas

tijekom blagoslova obitelji jutarnje mise bit će u 08,00, a večernje u 19, 00 (samo radnim danom)
u naznačeni dan doći ćemo, ako i malo kasnije – čekajte nas – makar i poslije večernje mise
Blagoslov obavljaju: župnik Stjepan Najman, kapelan Alexandre Adjimon Djivoédo
RED: 4-5-2-3-1;  31.12. uvijek Trakošćanska
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici
                   Broj obitelji u ulici

ČETVRTAK – 27. 12. 2012.

SRIJEDA – 2. 1. 2013.

SUBOTA – 5. 1. 2013.

1. ŽUPNIK 85 1. ŽUPNIK 95 2. KAPELAN 90
SVILARSKA 11 T. BREZOVAČKOG 29 A. CESARCA 8
PRIMORSKA 34 A. WISSERTA 56 P. PRERADOVIĆA 19
ISTARSKA 40 TRG P. SVAČIĆA 10 O. PRICE 30
2. KAPELAN 88 2. KAPELAN 86 ZAVRTNICA 3
I. PERGOŠIĆA 18 T. BLAŽEKA 2 I. KUKULJEVIĆA 30
M. VRHOVCA 11 A. MIHANOVIĆA 4

PONEDJELJAK – 7. 1. 2013.

BRAĆE VIDOVIĆA 33 ZAGREBAČKA 17 1. ŽUPNIK 90
I. PADOVCA 6 TRG SLOBODE 6 F. KURELCA 14
TRG M. STANČIĆA 1 J. HABDELIĆA 1 TRENKOVA 76
S.S. KRANJČEVIĆA 14 PAVLINSKA 1 N. FALLERA 0
I. GUNDULIĆA 5 A. STEPINCA 15 2. KAPELAN 92

PETAK – 28. 12. 2O12.

ŠKOLSKA 2 MEĐIMURSKA 20
1. ŽUPNIK 86 A. OPOLSKI 0 V. ŠPINČIĆA 38
V. CARA EMINA 19 J. DRAŠKOVIĆA 11 K.Š. ĐALSKOGA 13
V. NAZORA 22 URŠULINSKA 2 A. JURINCA 10
TRG BANA JELAČIĆA 15 V. LISINSKOG 3 S. GLAVAČA 11
T. BAKAČA 9 A. KAČIĆA MIOŠIĆA 6

UTORAK – 8. 1. 2013.

LJ. GAJA 12 I. CANKARA 16 1. ŽUPNIK 90
A. ŠENOE 2

ČETVRTAK – 3. 1. 2013..

OPTUJSKA (nepar.+ par.) 46
USKA 7 1. ŽUPNIK 96 A. ŠTERA 20
2. KAPELAN 89 V. BUKOVCA 26 E. KVATERNIKA 13
ANINA 26 S. VRAZA  (nepar.+ par.) 69 FRANJEVAČKI TRG 3
O. KERŠOVANIJA 9 HALLEROVA ALEJA 1 TRG KRALJA TOMISLAVA 8
F. SUPILA 7 2. KAPELAN 88 2. KAPELAN 95
M. BOGOVIĆA 13 R. HORVATA 38 HERCEGOVAČKA 30
I. MILČETIĆA 5 B. TEŽAKA 29 TRG A.G. MATOŠA 12
KOLODVORSKA 29 R. HERCEGA 21 V. VEŽIĆA 34

SUBOTA – 29. 12. 2012.

PETAK – 4. 1. 2013..

I. ZAJCA 19
1. ŽUPNIK 86 1. ŽUPNIK 89

SRIJEDA – 9. 1. 2013.

V. NOVAKA 69 KUČANSKA 1 1. ŽUPNIK 89
I. MIKACA 17 KRALJA P. KREŠIMIRA IV. 38 VODOVODNA 19
2. KAPELAN 79 M.P. MIŠKINE 31 V. ROSENBERGA RUŽIĆA 18
ŠEMOVEČKIH ŽRTAVA 79 MATICE HRVATSKE 17 M. POSMODIJA 8

PONEDJELJAK – 31.12. 2012.

I. SEVERA 2 IVANEČKA 44
1. ŽUPNIK 64 2. KAPELAN 94 2. KAPELAN 92
GRABERJE 22 J. MERLIĆA 5 D. TRSTENJAKA 5
TRAKOŠĆANSKA nepar. 42 SLAVENSKA 37 A. STARČEVIĆA 40
2. KAPELAN 71 T. MASSARYKA 52 S. RAŠKAJ 8
TRAKOŠĆANSKA parni 71

SUBOTA – 5. 1. 2013.

KOPRIVNIČKA 13
1. ŽUPNIK 91 ZAVOJNA 17
E.J. TOMIĆA 30 B. VODNIKA 9
F. STAREJA 7
J. LESKOVARA 3
M. PUPINA 11
B. VANČIKA 7
R. BOŠKOVIĆA 33

Župa sv. Nikole, 16.12.2012 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta