Sv. mise od 17. do 24. rujna 2017. – 24. tjedan kroz godinu


preuzmi

 

Sv. mise od 17. do 24. rujna 2017. – 24. tjedan kroz godinu

 

24. nedjelja kroz godinu

NE. 17/9 08,00 + Nada Varga
  10,00 * župna
  11,30 + Bolto i Katarina Najman
  17,00 Sv. Florijan: + ob. Kaniški i Šercer_
  19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 18/9 08,00 + Barica i Zlatko Kuzminski
  19,00 + Zvonimir i Sidonija Trupković_
UT. 19/9 08,00 + Martina i Dragutin Kracik_
  19,00 + Petar i Ana Pupić; Anđelina i Miško Pupić; Jelena i Ivan Pocedulić; Vladimir i Marija Lekić; Vlado Baić; Đuro Češljaš mlađi; Miljenko Tot; Željko Sović; Mladen Prelovšek

Andrija Kim Tae-gon

SR. 20/9 08,00 * Na čast sv. Anti za zdravlje obitelji Marijanović
  19,00 + Rudolf Razlog, Kata Ozimec

sv. Matej apostol i evanđelist

ČT. 21/9 08,00 ** Na čast Predragocjenoj Krvi Kristovoj – na nakanu
  19,00 + Ružica, Gabrijela i Josip Mavriček
PT. 22/9 08,00 + Marija Perhoč_
  19,00 + Josip i Jelena Horvat i obitelj

KVATRE

SU. 23/9 08,00 + Štefanija Mrazović; Marijan Balaić_
  19,00 + Ivan Kolačko_

25. nedjelja kroz godinu

NE. 24/9 08,00 + Rajko Gunek_
  10,00 * župna
  11,30 + Josip i Marija-Branka Borovec; Leopold Maurović
  17,00 Sv. Florijan: * Za zdravlje – na nakanu
  19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 10. do 17. rujna 2017. – 23. tjedan kroz godinu

 

 

 

23. nedjelja kroz godinu

NE. 10/9 08,00 + * za duše u čistilištu; Mirko i Ivan Sačić; ob. Kolar i Sačić; Tomo Habajec_
10,00 * župna
11,30 + Franjo Jakopović_
17,00 Sv. Florijan: + Rok Šamarija
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 11/9 08,00 + Lovro, Josipa i Ivica Hosni
19,00 + Lovre i Marija Živković; Luce Zulin_

Ime Marijino

UT. 12/9 08,00 + Željko Marić_
19,00 + Božidar Posavec_

sv. Ivan Zlatousti

SR. 13/9 08,00 ** Na nakanu – na čast sv. Anti
19,00 + Ivan, Zdravko i Gabrijela, Ivan, Jelena i Stjepan Rožmarić; Stjepan Serini_

Uzvišenje sv. Križa

ČT. 14/9 08,00 + Stjepan Škriljevečki
19,00 + Đuro Triplat_

BDM Žalosna

PT. 15/9 08,00 + Mira i Antun Rogina_
19,00 + Nikola Ožeg_

sv. Kornelije i Ciprijan

SU. 16/9 08,00 + Jelena i Nikola Jelačić_
19,00 + Mijo i Danica Cafuk; Vladimir, Stanislava i Josip Gasner; Ivan i Marija Balaš

24. nedjelja kroz godinu

NE. 17/9 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 + Bolto i Katarina Najman
17,00 Sv. Florijan: + ob. Kaniški i Šercer_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 30. srpnja do 6. kolovoza 2017. – 17. tjedan kroz godinu

 

17. nedjelja kroz godinu

NE. 30/7 08,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer, Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Ignacije Lojolski
PO. 31/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Kruno Čanjevac_

sv. Alfonz Liguori

UT. 1/8 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 * Na nakanu (z.)_

Gospa od Anđela

SR. 2/8 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Goran Cupar_

bl. Augustin Kažotić

ČT. 3/8 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Katarina i Bolto Najman

sv. Ivan Marija Vianney

PT. 4/8 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Slavica i Ankica —

Gospa Snježnja; Dan pobjede, domovinske zahvalnosti i hrv. branitelja

SU. 5/8 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 ** Zahvalnica za Domovinu

18. nedjelja kroz godinu; Preobraženje Gospodinovo

NE. 6/8 08,00 + Ivanka i Marijan Krajnik_
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 23. do 30.  srpnja 2017. – 16. tjedan kroz godinu

 

 

16. nedjelja kroz godinu

NE. 23/7 08,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 24/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Davorin Zver_

sv. Jakov apostol

UT. 25/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Valerija Gavranović

sv. Ana i Joakim

SR. 26/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Anka Galinec; Bosiljka Paska; Marija Cecelja
20,00 kad Sv. Ane u ulici V. Novaka: Na nakanu
ČT. 27/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Josip i Marija Orešković
19,00 + Ankica Kramaci          (vlč. Alexandre)
PT. 28/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Alfred Heinl_

sv. Marta

SU. 29/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Fran Lazar_

17. nedjelja kroz godinu

NE. 30/7 08,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer, Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 16. do 23.  srpnja 2017. – 15. tjedan kroz godinu

 

 

15. nedjelja kroz godinu / Karmelska Gospa

NE. 16/7 08,00 + vlč. Petar Duić
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 17/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + deda Janči i baka Katica_
UT. 18/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Branko Lesjak_
SR. 19/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Marta Mikac; obitelj Županić

sv. Ilija

ČT. 20/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Ana Letina_
PT. 21/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Ladislav i Ruža Sekovanić; Višnja Žerjavić

sv. Marija Magdalena

SU. 22/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Đuro Češljaš_

16. nedjelja kroz godinu

NE. 23/7 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 9. do 16.  srpnja 2017. – 14. tjedan kroz godinu

 

 

 

14. nedjelja kroz godinu

NE. 9/7 08,00 + Marijan Žganec_
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 10/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 ** Na nakanu (z.)

sv. Benedikt

UT. 11/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Ivan Liber_
SR. 12/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Josip Češljaš; Klara i Josip Kaniški; Dragica Kunović; Marija Habijan

M. B. Bistrička

ČT. 13/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Ivanka Tkalčec; Božica Kliček; Marija Tkalčec
PT. 14/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Antun i Marija Pintač_

sv. Bonaventura

SU. 15/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 ** Na nakanu (z.)

15. nedjelja kroz godinu / Karmelska Gospa

NE. 16/7 08,00 + vlč. Petar Duić
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 2. do 9.  srpnja 2017. – 13. tjedan kroz godinu

 

 

 

328. ZAVJETNO HODOČAŠĆE GRADA VARAŽDINA NA M. BISTRICU 13. nedjelja kroz godinu

NE. 2/7 08,00 ** Na nakanu (z.)
11,00 * župna na 328. ZAVJETNOM HODOČAŠĆU GRADA VARAŽDINA NA MARIJI BISTRICI
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
SV. TOMA APOSTOL
PO. 3/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 ZAHVALNICA U KATEDRALI
UT. 4/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Katarina i Bolto Najman

SV. ĆIRIL I METODA

SR. 5/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Kruno Čanjevac_
ČT. 6/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Mirko Krizman_
PT. 7/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Ivan, Marija, Zvonimir i Maja Mikulčić_
SU. 8/7 08,00 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
19,00 + Josip Mikulek i obitelj

14. nedjelja kroz godinu

NE. 9/7 08,00 + Marijan Žganec_
10,00 * župna
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

 

Sv. mise od 25. lipnja do 2. srpnja 2017. – 12. tjedan kroz godinu

 

 

12. nedjelja kroz godinu

NE. 25/6 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Ivan i Agata Ljubić i obitelj
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 26/6 08,00 + Rudolf Razlog
19,00 + obiteljk Škorjanec i Podvezanec
UT. 27/6 08,00 + Alojz, Teodor i Agneza Terglav_
19,00 + Dragutin Botić_

sv. Irenej

SR. 28/6 08,00 ** Zahvalnica (kpl.)
19,00 ** Zahvalnica (n.)

sv. Petar i Pavao

ČT. 29/6 08,00 + Krešimir Žitnjak
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (sl.)
17,00 Sv. Florijan: *Na nakanu (sl.)
19,00 + obitelj Paska i Galinec
PT. 30/6 08,00 + Terezija Gradečak; obitelj Žadanji i Denac_
19,00 + Ivan Prugovac
SU. 1/7 08,00 + Julije Toplak i obitelj; obitelj Žabčić
19,00 HODOČASNIČKA MISA NA MARIJI BISTRICI

328. ZAVJETNO HODOČAŠĆE GRADA VARAŽDINA NA M. BISTRICU 13. nedjelja kroz godinu

NE. 2/7 08,00 ** Na nakanu (z.)
11,00 * župna na 328. ZAVJETNOM HODOČAŠĆU GRADA VARAŽDINA NA MARIJI BISTRICI
11,30 TIJEKOM SRPNJA I KOLOVOZA NEMA MISE
17,00 Sv. Florijan: TIJEKOM VII. I VIII. NEMA MISE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 18. do 25. lipnja 2017. – 11. tjedan kroz godinu

 

 

11. nedjelja kroz godinu

NE. 18/6 08,00 + Franjo Zavrtnik; Terezija i Stjepan Gazdić; Dragutin Škreb
10,00 * župna
11,30 + Ivica Košćak
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 19/6 08,00 + Mihael Breški; Agneza Moharić_
19,00 + Petar i Veronika Komes; Ljubica Panić i obitelj; Katica Bratuša i obitelj; Ivan Panić; Zvonko Švelec i obitelj
UT. 20/6 08,00 + Davor Italo-Lacković_
19,00 + Dragica i Anđelko Zorković_

sv. Alojzije Gonzaga

SR. 21/6 08,00 + Alojz Hostić
19,00 + obitelj Kreš i Dravinski_
ČT. 22/6 08,00 + Dragutin Kaniški_
19,00 # na nakanu (zajedn.)

Presveto Srce Isusovo

PT. 23/6 08,00 + obitelj Kracik i Vaupotić_
19,00 + Ivanka Tkalčec; Božica Kliček_

Rođenje sv. Ivana Krstitelja

SU. 24/6 08,00 + Valerijo Gregov_
19,00 + Mijo Martinčević i njegovi roditelji; obitelj Mihalić, Strelec, Ferenec, Plantak, Marčec i Koprek

12. nedjelja kroz godinu

NE. 25/6 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Ivan i Agata Ljubić i obitelj
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 11. do 18. lipnja 2017. – 10. tjedan kroz godinu

 

 

PRESVETO TROJSTVO

NE. 11/6 08,00 + Antun i Ivka Mihin
10,00 * župna
11,30 + Marija, Mirko i Franjo Sekovanić; Vladimira Šop; Zora Ferenčina
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 12/6 08,00 + Ivan Cafuk
19,00 + Antonija i Zvonko Klasta; Jelka i Aleksandar Mihalić

sv. Antun Padovanski

UT. 13/6 08,00 + Iva i Ante Pojatina_
19,00 + Antun, Stanka i Andrija Mihalić_
SR. 14/6 08,00 + Ivan Pintarić_
19,00 + Marija Prugovac

TIJELOVO

ČT. 15/6 08,00 * Na čast Presvetom Tijelu i Predragocjenoj Krvi Kristovoj i Presvetom Srcu Isusovu_
10,00 MISA U KATEDRALI I PROCESIJA
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (sl.)
19,00 + obitelj Šulak
PT. 16/6 08,00 + Bolto i Katarina Najman
19,00 + Ružica i Josip Habek_
SU. 17/6 08,00 + Josipa i Đuro Vitez; Ivanka Novosel
19,00 + Božidar i Mila Gregurić

11. nedjelja kroz godinu

NE. 18/6 08,00 + Franjo Zavrtnik; Terezija i Stjepan Gazdić; Dragutin Škreb
10,00 * župna
11,30 + Ivica Košćak
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 4. do 11. lipnja 2017. – 9. tjedan kroz godinu

 

 

DUHOVI

NE. 4/6 08,00 + Ivan i Slađana Kocijan_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Rudolf Kolarić; obitelj Hlišć
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
BDM Majka Crkve
PO. 5/6 08,00 * Na čast Majci Božjoj – na nakanu
19,00 + Biserka Kolarić; obitelj Kolarić i Trglavčnik
UT. 6/6 08,00 + Rikard, Štefanija i Nedjeljka Benažić; Manda i Jure Raos
19,00 + Drago i Ruža Brezovec_
SR. 7/6 08,00 + obitelj Lončar: Josip, Juraj, Kata, Tomo, Vlado i Slavica_
19,00 + Alan Habulan_
ČT. 8/6 08,00 + Zdravko Simić; obitelj Osonjački; obitelj Šipek, Kušter, Petak i Jagetić_
19,00 + obitelj Tomašić i Stipčić_
PT. 9/6 08,00 + Zvonimir i Ljubica Rihtarić_
19,00 + Anica i Franjo Kaniški_

KVATRE

SU. 10/6 08,00 + August Bosilj_
19,00 + Rajko Perić

PRESVETO TROJSTVO

NE. 11/6 08,00 + Antun i Ivka Mihin
10,00 * župna
11,30 + Marija, Mirko i Franjo Sekovanić; Vladimira Šop; Zora Ferenčina
17,00 Sv. Florijan: + Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 28. svibnja do 4. lipnja 2017. – 7. uskrsni tjedan

 

 

7. uskrsna nedjelja

NE. 28/5 08,00 + Martin i Katarina Novinšćak; Franjo Bovha; Marija Belović_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: * + Na nakanu (slobodna)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 29/5 08,00 + Alisa Kuhar_
19,00  + Dragutin Ciglar; Marija Kovaček
UT. 30/5 08,00 + Anđelka Musija_
19,00 ** Za Domovinu_

Pohod BDM

SR. 31/5 08,00 + Štefica Korade; Dragica Labaš_
19,00 ** Na nakanu – za Ivanku Valjak

sv. Jusitin

ČT. 1/6 08,00 + Slavica Cmrečnjak
19,00 + Ana, Josip, Marijan i Dalibor Lončarić; Blaženka i Vladimir Štimac
PT. 2/6 08,00 ** Zahvala Duhu Svetom za cijelu obitelj_
19,00 + obitelj Blažeković i Habek_

sv. Karlo Lwanga i dr.

SU. 3/6 08,00 + Barbara Stolnik; Martin, Tereza, August, Stjepan i Ivan, Ivan i Ivan Stolnik_
19,00 + Katarina i Bolto Najman_

DUHOVI

NE. 4/6 08,00 + Ivan i Slađana Kocijan_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Rudolf Kolarić; obitelj Hlišć
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 21.  do 28. svibnja 2017. –6. uskrsni tjedan

 

6. uskrsna nedjelja

NE. 21/5 08,00 + obitelj Kušenić: Josip, Slava, Tomek i Tonček
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: *Davor Galeković; Milka i Jakob Težak
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 22/5 08,00 + Ana Bratković
19,00 + Marija i Antun Kulari; Josip i Katarina Ciglar
UT. 23/5 08,00 ** Na nakanu – za Issu (ž.)
19,00 + obitelj Valčić

Marija, Pomoćnica kršćana

SR. 24/5 08,00 ** Zahvala Milosrdnom Bogu_
19,00 + Nedjeljka Benažić; Boris Hainš
19,00 + Đurđica Cesar

UZAŠAŠĆE – SPASOVO

ČT. 25/5 08,00 * Na čast Presv. Srcu Isusovu– na nakanu
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (slobodna)
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (slobodna)
19,00 + Slavica Cmrečnjak

sv. Filip Neri

PT. 26/5 08,00 + Marika i Davor Puttar
19,00 + Ružica Cvetko_
SU. 27/5 08,00 + Mirko, Juraj, Marija i Ana Petrač_
19,00 + Zvonko Križmarić_

7. uskrsna nedjelja

NE. 28/5 08,00 + Martin i Katarina Novinšćak; Franjo Bovha; Marija Belović_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: * + Na nakanu (slobodna)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

 

Sv. mise od 14.  do 21. svibnja 2017. – 5. uskrsni tjedan

 

 

 

5. uskrsna nedjelja

NE. 14/5 08,00 + Ivana Bračko_
10,00 * župna
11,30 Nema mise zbog Sv. Potvrde
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 15/5 08,00 + Nevenka Kondić
19,00 + Gojko Jelić_
UT. 16/5 08,00 + Bolto i Katarina Najman
19,00 ** N nakanu – za Ivanku Valjak_
SR. 17/5 08,00 + Stjepan Škripač
19,00 + Ljubica Futač; Ana Stopinšek; Josip i Jelena Kišak
ČT. 18/5 08,00 + Stanislav Levačić
19,00 + obitelj Petak, Špiranec i Podnar
PT. 19/5 08,00 + Stanko Rubina_
19,00 + Mira Pejović_
SU. 20/5 08,00 + Ivan i Alojzija Hudoletnjak; Kruno Čanjevac; Đurđa Koren_
19,00 + Tomo Cafuk i roditelji

6. uskrsna nedjelja

NE. 21/5 08,00 + obitelj Kušenić: Josip, Slava, Tomek i Tonček
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: * + Davor Galeković; Milka i Jakob Težak
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 7.  do 14. svibnja 2017. – 4. uskrsni tjedan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. uskrsna nedjelja – DOBRI PASTIR

NE. 7/5 08,00 * Na nakanu  (sl.)
08,00 Sv. Florijan: *+ Za vatrogasce
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
BDM Posrednica milosti
PO. 8/5 08,00 ** obitelj  Špiranec, Petak i Podnar
19,00 + Ivan, Đurđa, Josip i Slava Jertec
UT. 9/5 08,00 + Alojzija i Ivan Hudoletnjak; Kruno Čanjevac; Đurđa Koren_
19,00 + Zorica Čoh_

bl. Ivan Merz

SR. 10/5 08,00 + Jure i Matilda Beloša_
19,00 * Zahvala na čast Majci Božjoj;

+ Josip Pernar_

ČT. 11/5 08,00 + Anka i Janko Belcar
19,00 + Josip Kutnjak

sv. Leopodl Mandić

PT. 12/5 08,00 + Stanislav Levačić
19,00 + Ljudevit Dravinski

BDM Fatimska

SU. 13/5 08,00 + Jelica i Ivan Škrinjar
19,00 + Ivka Šimunić_

5. uskrsna nedjelja

NE. 14/5 08,00 + Ivana Bračko_
10,00 * župna
11,30 Nema mise zbog Sv. Potvrde
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 30. travnja do 7. svibnja 2017. – 3. uskrsni tjedan

 

3. uskrsna nedjelja

NE. 30/4 08,00 + Davor Petrović; Suzana Paljak
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: Juraj i Ljuba Bunić; Josip i Štefa Vusić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Sv. Josip Radnik
PO. 1/5 08,00 + Franjo Banić i obitelj; za nerođenu djecu
19,00 + Ivan Presečki

Sv. Atanazije

UT. 2/5 08,00 ** Na nakanu – za zdravlje
08,00 + Đurđica Božić
19,00 + Josip Strnišćak_

ŽUPNO KLANJANJE

SR. 3/5 08,00 + Vladimir Kušević_
10,00 * Na nakanu (sl.)
11,30 * Na nakanu (sl.)
19,00 ** Župna

sv. Florijan

ČT. 4/5 08,00 + obitelj Kušević i Magečić
19,00 + Katarina i Bolto Najman
PT. 5/5 08,00 + Marta i Mijo Mubrin; Katarina Fusić; Marica Zalar_
19,00 + Branko Vuglovečki; Ivan, Ana, Josipa i Franjo Cuković
SU. 6/5 08,00 + obitelj Đurđek, Koren, Martinović; nestali Ivan Đurđek_
19,00 + obitelj Kaniški Stjepana; ob. Kaniški Andrije; ob. Kaniški Vjekoslava_

4. uskrsna nedjelja – DOBRI PASTIR

NE. 7/5 08,00 ** Na nakanu  (sl.)
08,00 Sv. Florijan: *+ Za vatrogasce
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 23. do 30. travnja 2017. – 2. uskrsni tjedan

 

BIJELA NEDJELJA

NE. 23/4 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 + Ivan Panić; Zvonko Švelec_
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu  (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 24/4 08,00 * Na nakanu – na čast Prečistom Srcu Marijinu – za zdravlje i oslobođenje od svakog zla
19,00 + Katarina Golubić_

sv. Marko

UT. 25/4 08,00 + Martina i Dragutin Kracik_
19,00 + Josip, Albert i Sandra Hercigonja
SR. 26/4 08,00 + Anica Borak
19,00 + Marjan Kolenko_
ČT. 27/4 08,00 * Na čast Majci Božjoj_
19,00 + Nenad Krsnik; Blaž Kišiček; Dragica i Antun Cerovčec
PT. 28/4 08,00 + Valent, Bara, Jela, Kata, Josip, Bara, Ivan i Florijan; za nerođenu djecu
19,00 + Marijan i Jelena Brezovec

sv. Katarina Sijenska

SU. 29/4 08,00 + Katarina i Bolto Najman
19,00 + Zvonimir Rački_

3. uskrsna nedjelja

NE. 30/4 08,00 + Davor Petrović; Suzana Paljak
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: Juraj i Ljuba Bunić; Josip i Štefa Vusić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 16. do 23. travnja 2017. – USKRSNI tjedan

 

 

NE. 16/4 05,00 + obitelj Tkalčec i Kupčić; Božica Kliček
08,00 * Na nakanu // + Đuro, Ivka, Tomo, Josip i Đuro Češljaš
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Kolarić, Požgaj i Majstorović
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
USKRSNI PONEDJELJAK
PO. 17/4 08,00 Sara Katy Džanko; Stjepan, Branka i Štefanija Labaš; Janko i Draga Oršolić_
10,00 * župna
11,30 + Alan Habulan
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu – slobodna
19,00 + Josip Andrlić i roditelji_
UT. 18/4 08,00 + Dragutin Botić_
19,00 + Mato Krišto_
SR. 19/4 08,00 + obitelj Vrbanec i Čehok
19,00 ** Za duše u čistilištu
ČT. 20/4 08,00 + Juraj Krnjak
19,00 +Barica Martinjak_
PT. 21/4 08,00 + Zdravko Lesičar; obitelj Lesičar, Selak, Ivančić i Vitez_
19,00 + Katarina Najman
SU. 22/4 08,00 + obitelj Đurđek, Koren i Martinčević;

 i nestali Ivan Đurđek_

19,00 + Goran Cupar_

BIJELA NEDJELJA

NE. 23/4 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 + Ivan Panić; Zvonko Švelec_
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu  (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 9. do 16. travnja 2017. – VELIKI SVETI tjedan

 

 

CVJETNICA – Nedjelja Muke Gospodnje

NE. 9/4 08,00 + obitelj Pozder, Hudak, Zavrtnik i Črnila_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu  (slobodna)_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 10/4 08,00 + Valent i Bara Slunjski i obitelj_
19,00 + Antun i Marija Pintač_
UT. 11/4 08,00 + Franjo Banić i obitelj_
19,00 + Magda i Julijus Martinčević; Marko,Danica i Ljudevit Šincek_
SR. 12/4 08,00 * Zahvala Predragocjenoj Krvi Isusovoj_
19,00 + Đuro Balent i obitelj

VELIKI ČETVRTAK

ČT. 13/4 10,00 misa posvete ulja u katedrali
19,00 + Ignec Vurušić_

VELIKI PETAK

PT. 14/4 09,00 KRIŽNI PUT U CRKVI
18,00 OBREDI VELIKOG PETKA

VELIKA SUBOTA

SU. 15/4 */* POHOD BOŽJEM GROBU
21,00 + Mijo i Danica Cafuk

USKRS

NE. 16/4 05,00 + obitelj Tkalčec i Kupčić; Božica Kliček
08,00 * Na nakanu // + Đuro, Ivka, Tomo, Josip i Đuro Češljaš
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Kolarić, Požgaj i Majstorović
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 2. do 9. travnja 2017. – 5. korizmeni tjedan

 

5. korizmena nedjelja

NE. 2/4 08,00 + Ruža i Dragutin Brezovec
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Stjepan Bobek, obitelj Bobek, Kanski i Kovačić_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 3/4 08,00 + Franjo i Antonija Stolnik; Ivan, Anka i Antonija Kovač; Vinko i Marija Denačić; obitelj Glavica; Draženka Šimek; Kruno Kovačević
19,00 + Katarina Najman
UT. 4/4 08,00 + obitelj Kovačić i Mišak
19,00 + Stjepan Vujec
SR. 5/4 08,00 + Milka Hudek_
19,00 + Terezija Hrašćanec i obitelj
ČT. 6/4 08,00 + Anđela Gunj r. Rozmarić; ob. Rozmarić
19,00 + Franjo, Marija, Antun, Davorin i Emilija Zver
PT. 7/4 08,00 + Andrina Duić; Sofija Meštrić_
19,00 + Vjekoslav, Genoveva, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i ana Šercer; Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_
SU. 8/4 08,00 + Na nakanu – za uspješno školovanje i za zdravlje sina i kćeri i za oslobođenje od svakog zla
19,00 + Stjepan Golubić (50. g.)

CVJETNICA – Nedjelja Muke Gospodnje

NE. 9/4 08,00 + obitelj Pozder, Hudak, Zavrtnik i Črnila_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu  (slobodna)_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 26. ožujka do 2. travnja 2017. – 4. korizmeni tjedan

 

 

4. korizmena nedjelja

NE. 26/3 08,00 + Slavica i Dragutin Komes
10,00 * župna
11,30 + Zlata Hokman_
17,00 Sv. Florijan: + Siniša Novoselec
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 27/3 08,00 + Dragutin Rak; Ivan Novak_
19,00 + Josip, Ivan i Draga Kontrec; Milan, Verona i Franjo Lipovec; Viktor Šenkiš
UT. 28/3 08,00 + Vesna Dobrotić
19,00 + Antonija i Zvonko Klasta
SR. 29/3 08,00 + obitelj Magdalenić i Pintarić_
19,00 + Željko Martinez
ČT. 30/3 08,00 + Božica Kliček; Ivanka Tkalčec_
19,00 + Vlado i Antun Čonda
PT. 31/3 08,00 + Josipa, Lovro i Ivica Hosni
19,00 + Franciska Švec
SU. 1/4 08,00 + Ivan, Terezija i Josip Cafuk
19,00 * Za duše u čistilištu

5. korizmena nedjelja

NE. 2/4 08,00 + Ruža i Dragutin Brezovec
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Stjepan Bobek, obitelj Bobek, Kanski i Kovačić_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 19. do 26. ožujka 2017. – 3. korizmeni tjedan

 

 

 

3. korizmena nedjelja

NE. 19/3 08,00 + Josipa(ž) Jurinić; obitelj Vugrek
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + obitelj Josipa Kocijana; obitelj Josipa Matoševića; obitelj Balija
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
SV. JOSIP
PO. 20/3 08,00 + Pavao Tropša
18,00 + Josip Hercigonja
UT. 21/3 08,00 + Ivan, Jagica, Barbara, Grgur i Katica Sajko
18,00 + obitelj Horvat, Cecelja i Sačić
SR. 22/3 08,00 ** Na nakanu (z.)
18,00 + obitelj Mitrović_
ČT. 23/3 08,00 + Ivan, Andrija i Marija Gotić; Josip i Josipa Kovačić_
18,00 ** Zahvalnica (n.)
PT. 24/3 08,00 + Gracio Barbir_
18,00 + Marija, Ivan i Dragica Kolić_

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

SU. 25/3 08,00 + baka Micika i baka Štefica_
18,00 + Ivica, Marinela, Mato, Marija i Vera Prnić_

4. korizmena nedjelja

NE. 26/3 08,00 + Slavica i Dragutin Komes
10,00 * župna
11,30 + Zlata Hokman_
17,00 Sv. Florijan: + Siniša Novoselec
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 12. do 19. ožujka 2017. – 2. korizmeni tjedan

 

 

2. korizmena nedjelja

NE. 12/3 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 + Pavka Kefelja obitelj Dujmović i Kefelja
16,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 13/3 08,00 + Željko Roth i obitelj
18,00 + Franjo Antekolović i obitelj
UT. 14/3 08,00 + Cecilija i Ignac Cvetković; Terezija i Franjo Dukarić_
18,00 + Ivanka i Marijan Krajnik_
SR. 15/3 08,00 + Marija i Antun Strniščak_
18,00 + Sanja Bačani; Rozalija i Mijo Sabolek_
ČT. 16/3 08,00 + Nada Rihtarić_
18,00 + Ivan Kokot; Luka i Marija Šestanj; Željko Jergan; Katica i Zdenko Cafuk_
PT. 17/3 08,00 + Marijan Meštrić_
18,00 + Davorin, Antun i Emilija Zver_
SU. 18/3 08,00 + obitelj Lončar: Josip, Juraj, Kata, Tomo, Vlado i Slavica_
18,00 + Sandra Freund; obitelj Zaplatić: Štefanija, Josip, Dragutin i Josip; Marija i Josip Cvetko; Juraj Mrazek

3. korizmena nedjelja

NE. 19/3 08,00 + Josipa(ž) Jurinić; obitelj Vugrek
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + obitelj Josipa Kocijana; obitelj Josipa Matoševića; obitelj Balija
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

1. KORIZMENA NEDJELJA – 12. ožujka 2017.

 

Sv. mise od 5. do 12. ožujka 2017. – 1. korizmeni tjedan

 

 

1. korizmena nedjelja

NE. 5/3 08,00 + roditelji Slunjski; obitelj Martinec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Andrija Bosilj_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 6/3 08,00 # na nakanu  (zaj.)
18,00 + Josip Eršeg_
UT. 7/3 08,00 + Zlatko
18,00 + Ljudmila Kutnjak
SR. 8/3 08,00 # na nakanu (zaj.)
18,00 + Ivan Bahun_
ČT. 9/3 08,00 + obitelj Rukelj i Mikulek
18,00 + Kata Kežman
PT. 10/3 08,00 + Stjepan, Dragica i Milovan Grujić_
18,00 + Željko i Anđelka Musija_

KVATRE

SU. 11/3 08,00 + Damir Fiškuš_
18,00 + Zvonimir i Marija Tkalec_

2. korizmena nedjelja

NE. 12/3 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 + Pavka Kefelja obitelj Dujmović i Kefelja
16,00 Sv. Florijan: * Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 26. veljače do 5. ožujka 2017. – 8. tjedan kroz godinu

 

 

8. nedjelja kroz godinu

NE. 26/2 08,00 + Marijan Trubić; obitelj Buden i Trubić_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Stjepan Liber i obitelj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 27/2 08,00 *Za zdravlje duše i tijela Agate Skupnjak

+ Marija Stojčić i obitelj

18,00 ** Na nakanu – za zdravlje
UT. 28/2 08,00 # Na nakanu (zaj.)
18,00 + Ana i Ilija Hrupek; Anđela i Ivan Cepanec

PEPELNICA

SR. 1/3 08,00 + Đurđa Koren_
18,00 + Albin Korotaj
ČT. 2/3 08,00 # na nakanu (zaj.)
17,30 + Mirjana Merlić Drašković – zadušnica
18,00 + obitelj Lasović, Petek i Kober
PT. 3/3 08,00 + Katarina Najman
18,00 + Stjepan, Marica i Cvjeta Kolačko
SU. 4/3 08,00 + Vladimir Kušević
18,00 + Stjepan i Vjekoslav Paska_

1. korizmena nedjelja

NE. 5/3 08,00 + roditelji Slunjski; obitelj Martinec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Andrija Bosilj_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 19. do 26. veljače 2017. – 7. tjedan kroz godinu

 

 

7. nedjelja kroz godinu

NE. 19/2 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu – na čast Majci  Božjoj Lurdskoj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 20/2 08,00 * Na nakanu – za zdravlje duše i tijela
18,00 + obitelj Pernar, Mašić i Girčal_
UT. 21/2 08,00 + Ivan Pintarić_
18,00 + Zlatko, Milan i Viktorija Ježovita; Magdalena Galinec_

Katedra sv. Petra

SR. 22/2 08,00 * Na nakanu – za Frana
18,00 + Marija Topić
ČT. 23/2 08,00 + Anđelka Musija
18,00 + Anđela i Željko Musija; Josipa i Đuro Šoković_
PT. 24/2 08,00 + Nikola i Ivan Čvrk_
18,00 + Katica Besak i obitelj_
SU. 25/2 08,00 + Juraj, Stanko i Marija Stričak_
18,00 + obitelj Pernar, Sodar, Barić, Medved i Minđek_

8. nedjelja kroz godinu

NE. 26/2 08,00 + Marijan Trubić; obitelj Buden i Trubić_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Stjepan Liber i obitelj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 12. do 19. veljače 2017. – 6. tjedan kroz godinu

 

 

6. nedjelja kroz godinu

NE. 12/2 08,00 + Rudolf Tomašić_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobodna)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 13/2 08,00 + Juraj, Stjepan i Agata Krsnik; Juraj, Mirko i Marija Petrač_
18,00 + Ignac Vurušić_

sv. Valentin

UT. 14/2 08,00 ** Na čast Presvetom Srcu Isusovu za prihičko i fizičko zdravlje
18,00 + Valent Maček i roditelji; Dragutin i Hedviga Francki_
SR. 15/2 08,00 + Petar Čempo; Zlata Berta
18,00 + Josip Andrlić i roditelji_
ČT. 16/2 08,00 ** Zahvala Presvetom Trojstvu
18,00 + Nives Flajšman-Ratkaj_
PT. 17/2 08,00 + Mirko Kamenar
18,00 + David Jakopović_
SU. 18/2 08,00 + Franciska Švec
18,00 + Bosiljka Paska

7. nedjelja kroz godinu

NE. 19/2 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu – na čast Majci  Božjoj Lurdskoj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 5. do 12. veljače 2017. – 5. tjedan kroz godinu

 

 

5. nedjelja kroz godinu

NE. 5/2 08,00 + Ljudevit Jurinec; Olga Klarić; Zlata Suliman; obitelj Oskoruš i Jurinec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:   + Katarina Pomper
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Pavao Miki i dr.
PO. 6/2 08,00 * Na čast Srcu Isusovu za psihičko i fizičko zdravlje
18,00 + Marija i Ivan Štefičar; Branko Zagorec
UT. 7/2 08,00 + obitelj Plasajec i Vrbanec
18,00 + Ljubica Ožvanić; Vladimir Zagoršćak
SR. 8/2 08,00 + Dragica i Ladislav Tkalec
18,00 + Ivanka i Zvonko Mesek

Skolastika

ČT. 9/2 08,00 + Valerija Gavranović_
18,00 + Alan Habulan_

bl. Alojzije Stepinac

PT. 10/2 08,00 ** Na nakanu – za pravednost i istinu
18,00 MISA U KATEDRALI

Gospa Lurdska

SU. 11/2 08,00 * Na nakanu – za brzo ozdravljenje svih u potrebi
18,00 + Anka Galinec; Bosiljka Paska; Marija Cecelja

6. nedjelja kroz godinu

NE. 12/2 08,00 + Rudolf Tomašić_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobodna)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 29. siječnja do 5. veljače 2017. – 4. tjedan kroz godinu

 

4. nedjelja kroz godinu

NE. 29/1 08,00 + obitelj Prester i Črnila_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobod.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 30/1 08,00 #  Na nakanu  (zajed.)
18,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer; Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_

sv. Ivan Bosco

UT. 31/1 08,00 #  Na nakanu  (zajed.)
18,00 + Mijo i Frane Pojatina
SR. 1/2 08,00 #  Na nakanu  (zajed.)
18,00 + Marija i Vladimir Horvatić; Sofija Belimarković; obitelj Horvatić

SVIJEĆNICA – Prikazanje Gospodinovo

ČT. 2/2 08,00 * Na nakanu – da Bog svim ljudima čista srca pokaže put
18,00 + obitelj Josipa i Abrama Silov; Anđela i Josip Brlek_

sv. Blaž

PT. 3/2 08,00 + Katarina Najman
18,00 + Đuro Češljaš; Valerija Gavranović_
SU. 4/2 08,00 + Anica i Ivan Horvat
18,00 + Mirko Drožđek_

5. nedjelja kroz godinu

NE. 5/2 08,00 + Ljudevit Jurinec; Olga Klarić; Zlata Suliman; obitelj Oskoruš i Jurinec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobod.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 22. do 29. siječnja 2017. – 3. tjedan kroz godinu

 

3. nedjelja kroz godinu

NE. 22/1 08,00 + Nada Varga
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * + Branko i Zora Vrbanec; obitelj Vrbanec i Babić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 23/1 08,00 + Francika i Gabrijel Malenica; Aleksa i Jelka Bubnjarić; Anica Marčec
18,00 + Ivan Kolačko_

sv. Franjo Saleški

UT. 24/1 08,00 nema mise – svećenički tečaj u Zagrebu
18,00 + Ivka Krišto_

obraćenje sv. Pavla

SR. 25/1 08,00 nema mise – svećenički tečaj u Zagrebu
18,00 + Ružica Cvetko_

sv. Timotej i Tit

ČT. 26/1 08,00 #  Na nakanu  (zajed.)
18,00 + obitelj Kos: Ivica, Ivan i Marija_

sv. Anđela Merici

PT. 27/1 08,00 + Augustin Tomašić; Štefanija i Branko Sabati_
18,00 + Genoveva, Tomo, sin Tomo, Marija i Marijan Čus

sv. Toma Akvinski

SU. 28/1 08,00 + Anica Jeiić_
18,00 + Stanko Lazar i obitelj_

4. nedjelja kroz godinu

NE. 29/1 08,00 + obitelj Prester i Črnila_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobod.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 15. do 22. siječnja 2017. – 2. tjedan kroz godinu

 

2. nedjelja kroz godinu

NE. 15/1 08,00 + obitelj Majcen, Cigrovski, Oreški, Horvat i Repić_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu – na čast BDM od Brze Pomoći
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 16/1 08,00 + Stjepan i Stanislava Horvat
18,00 ** Na nakanu

sv. Antun Pustinjak

UT. 17/1 08,00 + Antun Strnad i Josip Marković_
18,00 + Damjan, Veronika, Paulina, Zvonimir i Kazimir Rački_
SR. 18/1 08,00 + Marija, Ivan i Josip Krog; Zora Kocijan; Franjo Zavrtnik
18,00 + Josip Črep
ČT. 19/1 08,00 #  Na nakanu  (zajed.)
18,00 + Antun Lazić; Blaž i Magdalena Čovran
PT. 20/1 08,00 + Katarina Cmrečak_
18,00 + Ivica Matković

sv. Agneza

SU. 21/1 08,00 + Rudolf Banić_
18,00 + Josip Kovačić; Ivan i Marija Korotaj; Nada Klun

3. nedjelja kroz godinu

NE. 22/1 08,00 # Na nakanu (zajed.)
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:   + Branko i Zora Vrbanec; obitelj Vrbanec i Babić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 8. do 15. siječnja 2017. – 1. tjedan kroz godinu

 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

NE. 8/1 08,00 + Marija Balažinec_
10,00 * župna
11,30 + Tomo Mrazek_
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 9/1 08,00 ** Za zdravlje i ozdravljenje djeteta
19,00 + Luka i Lucija Orešković_
UT. 10/1 08,00 + Marija Matičić; Božena Bernat_
19,00 + Ivanka i Stanko Kranjčić_
SR. 11/1 08,00 + obitelj Kolarić i Kušćer_
19,00 + Vladimir, Marija i Đuro Plantak_
ČT. 12/1 08,00 + Franjo Banić i obitelj; Valent, Barbara, Kata i Josip Slunjski i obitelj
19,00 + Franjo Pal_
PT. 13/1 08,00 + Rudolf Buhin i obitelj
19,00 + Marija i Zvonimir Tkalec_
SU. 14/1 08,00 + Stjepan i Stanislava Horvat_
19,00 + Vladimir, Marija i Sofija Horvatić; obitelj Pšak_

2. nedjelja kroz godinu

NE. 15/1 08,00 + obitelj Majcen, Cigrovski, Oreški, Horvat i Repić_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu – na čast BDM od Brze Pomoći
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 1. do 8. siječnja 2017. – 2. božićni tjedan

 

NOVA GODINA – BDM BOGORODICA

NE. 1/1 08,00 + Branko Kaniški; obitelj Tomašić
10,00 * župna
11,30 + Zvonko Križmarić_
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Bazilije i Grgur Nazijanski
PO. 2/1 08,00 * Za obraćenje i zaštitu  – za Elvisa
19,00 + Krešimir Žitnjak i obitelj_
UT. 3/1 08,00 * Na nakanu (n.)
19,00 + Davor i Italo Lacković_
SR. 4/1 08,00 + Katarina Najman
19,00 + Božena i Mirko Treber; Vjekoslav i Anđela Hrg_
ČT. 5/1 08,00 + Draženka Šimek_
19,00 + Jagica, Ivan, Barbara, Grga i Katica Sajko

BOGOJAVLJENJE – TRI KRALJA

PT. 6/1 08,00 * Zahvala Duhu Svetom za sve primljene milosti i uslišane molitve
10,00 * župna
11,30 + Zvonko Lazni_
16,00 Sv. Florijan:  + Antun i Katarina Topolnjak; Mijo i Rozalija  Kajhen; Franjo i Andrija Brez
18,00 + Mijo i Danica Cafuk; Vladimir i Stanislava Gasner; Ivan i Marija Balaš
SU. 7/1 08,00 + obitelj Mišak_
19,00 + Vladimir Husnjak_

KRŠTENJE GOSPODINOVO

NE. 8/1 08,00 + Marija Balažinec_
10,00 * župna
11,30 + Tomo Mrazek_
16,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 25. prosinca 2016. do 1. siječnja 2017. – Božićni tjedan

 

BOŽIĆ

NE. 25/12 08,00 + Stjepan, Slavko, Slava, Dragec, Janko i Marijana Vučković; Dragec Đurin; Maša Novak; Spomenka Zelić; Branko Martinović
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Vjekoslav i Marija Eršeg_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
SV. STJEPAN
PO. 26/12 08,00 + obitelj Vaupotić i Kracik_
10,00 * župna
11,30 + Valent Maček_
16,00 Sv. Florijan:  + Đuro Čovran_
18,00 + Rajko Glavač

sv. Ivan apostol

UT. 27/12 08,00 + Gordana Rogina _
19,00 + Stjepan Vujec; Janko i Alojzija Bobek

Nevina dječica

SR. 28/12 08,00 ** Na nakanu obitelji Najman
18,00 + Ivan Sokač; Igor Prelec; obitelj Vidak
ČT. 29/12 08,00 + Ljubica i Tomo Mikac
19,00 + obitelj Dvorski i Trakoštanec

Sveta Obitelj

PT. 30/12 08,00 + Sandra Freund; Štefanija, Josip, Dragutin i Josip Zaplatić; Marija i Josip Cvetko; Juraj Mrazek_
19,00 + Štefanija i Josip Pleše i obitelj_

Stara godina

SU. 31/12 08,00 + Stjepan i Suzana Golik i obitelj
18,00 ** Zahvalnica

NOVA GODINA

NE. 1/1 08,00 + Branko Kaniški; obitelj Tomašić
10,00 * župna
11,30 + Zvonko Križmarić_
16,00 Sv. Florijan:  ** Na nakanu (z.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 18. do 25. prosinca 2016. – 4. adventski tjedan

 

4. adventska nedjelja

NE. 18/12 06,00 + Marija i Andrija Fajfarić;Jurica Volarić
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan:  + Dane Majstorović; obitelj Majstorović, Kolarić i Požgaj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 19/12 06,00 +Vladimir Korade i obitelj
18,00 + Sidonija i Zvonimir Trupković_
UT. 20/12 06,00 + Ivica Radić
18,00 + Marijan Brdar_
SR. 21/12 06,00 + Vlasta i Marijan Lenartić i obitelj
18,00 + Jozo Marijanović; Katarina i Stjepan Josipović_
ČT. 22/12 06,00 + Slavko Janičar
18,00 + Željko Meštrović
PT. 23/12 06,00 * Za blagoslov obitelji i oprost grijeha_
18,00 + Danijel Toplak; Štefanija i Ivan Levatić

BADNJAK

SU. 24/12 06,00 + Ljubica i Zvonimir Večerić
18,00 + Mile Čupić; Božidar i Marija Kliček
20,00 Sv. Florijan:  * Na nakanu (sl.)
24,00 + Eva i Franjo Najman; Saša Magić

BOŽIĆ

NE. 25/12 08,00 + Stjepan, Slavko, Slava, Dragec, Janko i Marijana Vučković; Dragec Đurin; Maša Novak; Spomenka Zelić; Branko Martinović
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Vjekoslav i Marija Eršeg_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 11. do 18. prosinca 2016. – 3. adventski tjedan

 

 

3. adventska nedjelja

NE. 11/12 06,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 + Ljubica i Zvonimir Rihtarić
16,00 Sv. Florijan:  + Branka i Ivan Nemet
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
 
PO. 12/12 06,00 ** Za Tibora
18,00 + Marija, Ivan i Dragica Kolić_

sv. Lucija

UT. 13/12 06,00 ** Za Ivanu
18,00 + Marijan Žganec_

sv. Ivan od Križa

SR. 14/12 06,00 ** Za Bojanu
18,00 + Mijo Martinčević
ČT. 15/12 06,00 + Mladen Zorko_
18,00 + Antun Bajs_
PT. 16/12 06,00 + Draženka Šimek_
18,00 + Tonka Dukarić
SU. 17/12 06,00 + Marija, Ana i Antun Kopjar_
18,00 + Marija i Ivan Brezovec; ob. Peharda_

4. adventska nedjelja

NE. 18/12 06,00 + Marija i Andrija Fajfarić;Jurica Volarić
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu
16,00 Sv. Florijan:  + Dane Majstorović; obitelj Majstorović, Kolarić i Požgaj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 4. do 11. prosinca 2016. – 2. adventski tjedan

 

2. adventska nedjelja – sv. Barbara

NE. 4/12 06,00 +Sara-Katy Džanko; Stjepan, Branka i Štefanija Labaš_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Andrija, Terezija, Milivoj i Andrija Bosilj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 5/12 06,00 + Ivan, Dragica, Ljudevit, Željko i Ivanka Tušek
18,00 + Mirko Drožđek_

SV. NIKOLA

UT. 6/12 06,00 + obitelj Češnjaj, Huhoja i Novački_
10,00 ** Na nakanu  (sl.)
11,30 + Nikola Ožeg
18,00 Župna

sv. Ambrozije

SR. 7/12 06,00 + Božica Kliček; Ivanka Tkalčec_
18,00 + Alan Habulan
18,00 + Jozef i Violeta Domnik i obitelj

Bezgrješno začeće BDM

ČT. 8/12 06,00 + Marijan Meštrić_
10,00 * Župna
18,00 + obitelj Paska, Galinec i Cecelja
PT. 9/12 06,00 + Milica Vugrinec_
18,00 + Ivanka i Branko Koren; Đuro Šumak_

KVATRE

SU. 10/12 06,00 + Marija i Dragutin Jaklin_
18,00 + Ivana Bračko_

3. adventska nedjelja

NE. 11/12 06,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 + Ljubica i Zvonimir Rihtarić
16,00 Sv. Florijan:  + Branka i Ivan Nemet_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 27. studenog do 4. prosinca 2016. – 1. adventski tjedan

 

 

1. adventska nedjelja

NE. 27/11 06,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 + Đuro, Ivka, Tomo, Josip i Đuro Češljaš
16,00 Sv. Florijan:  + Božidar Šimek; ob. Šimek i Kovač
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 28/11 06,00 + Slavica Cmrečnjak
18,00 + Zlatko Bračko_
UT. 29/11 06,00 + Željko Musija
18,00 + Agata Mavrek; Katarina i Milan Vdović_

sv. Andrija

SR. 30/11 06,00 * Duhu Svetom – za zdravlje duše i tijela
18,00 + Karlo, Ana i Zlata Petrinić_
ČT. 1/12 06,00 ** Na nakanu Duhu Svetom za unuke Banić
18,00 + Andrija, Stanislav i Ljubica Šaško
PT. 2/12 06,00 + Eva Horvat_
18,00 + Franjo Mužak

sv. Franjo Ksaverski

SU. 3/12 06,00 + Katarina Najman_
18,00 + Nikola i Marija Lipljin_

2. adventska nedjelja

NE. 4/12 06,00 +Sara-Katy Džanko; Stjepan, Branka i Štefanija Labaš_
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + Andrija, Terezija, Milivoj i Andrija Bosilj
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 20. do 27. studenog 2016. – 34. tjedan kroz godinu

 

34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ

NE. 20/11 08,00 + Kata, Franjo, Vinko i Dragutin Mihica; Franjo Hlebec_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + obitelj Požgaj, Kolarić i Majstorović
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Prikazanje BDM – Gospa od Zdravlja
PO. 21/11 08,00 ** Za ozdravljenje_
18,00 + Davor i Italo Lacković_

sv. Cecilija

UT. 22/11 08,00 + obitelj Kracik i Vaupotić_
18,00 + Dragica Lazar i obitelj_
SR. 23/11 08,00 + obitelj Tkalčec, Kupčić i Božica Kliček
18,00 + Alen Lozić_

sv. Andrija Lung-Lac

ČT. 24/11 08,00 + Katica, Sajko; Jagica Jakše; Josip, Slava i Mato Šprem
18,00 + Mijo i Danica Cafuk; Ivan, Stanislava i Gabrijela Cafuk

sv. Katarina Aleksandrijska

PT. 25/11 08,00 + Katarina i Martin Novinšćak; Franjo Bovha_
18,00 + Cenoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer_
SU. 26/11 08,00 + Božidar Klasta; Veronika Međimurec
18,00 + Terezija Antekolović i obitelj_

1. adventska nedjelja

NE. 27/11 06,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 + Đuro, Ivka, Tomo, Josip i Đuro Češljaš
16,00 Sv. Florijan: + Božidar Šimek; ob. Šimek i Kovač
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 13. do 20. studenog 2016. – 33. tjedan kroz godinu

 

33. nedjelja kroz godinu

NE. 13/11 08,00 + Dragutin, Katarina i Mladen Mišak; Josip, Štefanija, Zvonko, Petar i Greta Njegovec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobodna)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Nikola Tavelić
PO. 14/11 08,00 + Borislav, Kata i Jela Josić_
18,00 + Dragutin i Mira Bučela
UT. 15/11 08,00 * za otkup grijeha_
18,00 + Rada Knežić_
SR. 16/11 08,00 + Agata i Mato Tomašević i obitelj_
18,00 + Robert Kefelja_

sv. Elizabeta Ugarska

ČT. 17/11 08,00 + obitelj Novak: Franjo, Elizabeta, Marijan i Ana
18,00 + obitelj Žunec_
PT. 18/11 08,00 # na nakanu (zaj.)
18,00 + Josip i Ružica Habek_
SU. 19/11 08,00 + Ivanka Jurinec (god.) i obitelj Jurinec, Oskoruš; Olga Klarić_
18,00 + Srećko, Ana i Vladimir Sukačić i obit_

34. nedjelja kroz godinu – KRIST KRALJ

NE. 20/11 08,00 + Kata, Franjo, Vinko i Dragutin Mihica; Franjo Hlebec_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + obitelj Požgaj, Kolarić i Majstorović
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 6. do 13. studenog 2016. – 32. tjedan kroz godinu

 

32. nedjelja kroz godinu

NE. 6/11 08,00 + Mladen i Krešimir Vujec; obitelj Vujec i Mikec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + obitelj Srnec i Vidić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 7/11 08,00 + obitelj Đula_
18,00 + Julijana i Ivan Muršić; Stanislav Metlikovec

bl. Gracija Kotorski

UT. 8/11 08,00 + Simon Jambrošić_
18,00 + Ivan Mašić i obitelj Mašić i Rožić_

Posveta lateranske bazilike

SR. 9/11 08,00 + Marija Jambrošić i obitelj_
18,00 + Stjepan Brežni; Ljudmila, Zdravko i Gabrijela Habek; Zlatko i Zdenka Galić

sv. Leon Veliki

ČT. 10/11 08,00 + Antun Sapač
18,00 + Stjepan Dijanešić_

sv. Martin

PT. 11/11 08,00 + Zlatko, Milan i Viktorija Ježovita_
18,00 + Stanko Šprem; Jeronim, Dragica i Dragutin Šprem

sv. Jozafat

SU. 12/11 08,00 + obitelj Klasta_
18,00 + Mladen Lukaček i obitelj; Stjepan Kaniški i obitelj; Stjepan Špoljarić_

33. nedjelja kroz godinu

NE. 13/11 08,00 + Dragutin, Katarina i Mladen Mišak; Josip, Štefanija, Zvonko, Petar i Greta Njegovec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  * na nakanu  (slobodna)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 30. listopada do 6. studenog 2016. – 31. tjedan kroz godinu

 

31. nedjelja kroz godinu

NE. 30/10 08,00 + obitelj Perić, Zvekić i Pavleković; Nada Đorđević
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  # na nakanu (slo.)
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 31/10 08,00 + Stanko Rubina_
18,00 Na nakanu _
UT. 1/11 08,00 + Tomo, Bara, Jelena, Vladimir, Vinko, Stjepan i Josip Kušević
10,00 * župna
11,30 + Tatjana, Andrej i Romana Mamuzić
15,00 Dobri Pastir:  za sve pokojne
18,00 + Antonija i Vjekoslav Šanjek_

DUŠNI DAN

SR. 2/11 08,00 * Za duše u čistilištu *na nakane Sv. Oca
18,00 * Za duše u čistilištu *na nakane Sv. Oca
ČT. 3/11 08,00 + Boris Hainš
18,00 + Josip Strnišćak_

sv. Karko Boromejski

PT. 4/11 08,00 + Vjekoslav i Marija Eršeg_
18,00 + obitelj Županić; Marta Mikac_
SU. 5/11 08,00 + Mirko Valjak_
18,00 + Dragica Šoković; Franciska i Josip Gredelj_

32. nedjelja kroz godinu

NE. 6/11 08,00 + Mladen i Krešimir Vujec; obitelj Vujec i Mikec
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan:  + obitelj Srnec i Vidić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 23. do 30. listopada 2016. – 30. tjedan kroz godinu

 

 

 

30. nedjelja kroz godinu

NE. 23/10 08,00 + Danica i Katarina Paska_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  # na nakanu (slo.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 24/10 08,00 + Valent, Barbara, Kata i Josip Slunjski i obitelj; za nerođenu djecu
19,00 * Na nakanu – za duše u čistilištu_
UT. 25/10 08,00 + Rudolf i Ilonka Dornik
19,00 + Ana i Albert Vadlja
SR. 26/10 08,00 + Antun i Marija Bakač
19,00 + Vera Svetec; Josip i Marija Videc_
ČT. 27/10 08,00 + Stjepan Benček; Stjepan Novak;  

   Slavica i Franjo Pozder

19,00 + Tomo Mrazek

sv. Šimun i Juda – apostoli

PT. 28/10 08,00 # na nakanu (zaj.)
19,00 + Josipa Mikac_
SU. 29/10 08,00 # na nakanu (zaj.)
19,00 + Gustav Glavač_

31. nedjelja kroz godinu

NE. 30/10 08,00 + obitelj Perić, Zvekić i Pavleković; Nada

    Đorđević

10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  # na nakanu (slo.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 16. do 23. listopada 2016. – 29. tjedan kroz godinu

 

 

29. nedjelja kroz godinu

NE. 16/10 08,00 + Dragutin Martinčević
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Josip Magdić; Ivka Milas; Karsten  Schneider_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Ignacije Antiohijski
PO. 17/10 08,00 + Franjo Banić i obitelj; za nerođenu djecu
19,00 + Josip, Ružica i Gabrijela Mavriček

sv. Luka evanđelist

UT. 18/10 08,00 Za zdravlje Ante Draguna
19,00 + Adam Meštrić; Ivan Duić_
SR. 19/10 08,00 * Za duše u čistilištu
19,00 + obitelj Vidaček; Anđelka Sukalić; Ferdinand Vodušek_
ČT. 20/10 08,00 + Stjepan i Franca Cupar; Josip i Marija Rožmarić
19,00 + Danica i Mijo Cafuk
PT. 21/10 08,00 # na nakanu (zaj.)
19,00 + Julijana i Ivan Muršić; Stanislav Metlikovec

sv. Ivan Pavao II.

SU. 22/10 08,00 * Za Božju providnost_
19,00 + Ljerka i Dragutin Hainš

30. nedjelja kroz godinu

NE. 23/10 08,00 + Danica i Katarina Paska_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  # na nakanu (slo.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 9. do 16. listopada 2016. – 28.  tjedan kroz godinu

 

 

28. nedjelja kroz godinu

NE. 9/10 08,00 + Antun i Štefanija Črnila; Franjo, Elizabeta i Jelena Zavrtnik
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Božica i Fabijan Horvat
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 10/10 08,00 + Katica Sajko; Josip Šprem; Jagica Jaše; Slavica i Mato Šprem_
19,00 + obitelj Dolenčić, Gregurić, Debić i Špoljar
UT. 11/10 08,00 + Milica Fajfarić i Ljiljana Fajfarić-Koren
19,00 + Đurđica Megla
SR. 12/10 08,00 + obitelj Koren i Kunić iz Presečna
19,00 + Anka i Ivo Jurić_
ČT. 13/10 08,00 + Barica i Drago Komes
19,00 + Zlatko Hrg_
PT. 14/10 08,00 + obitelj Plasajec i Vrbanec
19,00 + Boris Purgarić i obitelj

sv. Terezija Avilska

SU. 15/10 08,00 + Barbara Vršić_
19,00 + obitelj Hranić i Eršeg_

29. nedjelja kroz godinu

NE. 16/10 08,00 + Dragutin Martinčević
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Josip Magdić; Ivka Milas; Karsten  Schneider_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 2. do 9. listopada 2016. – 27.  tjedan kroz godinu

 

 

27. nedjelja kroz godinu

NE. 2/10 08,00 + Anica i Franjo Kaniški_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Igor Mlinarić_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 3/10 08,00 * na nakanu
19,00 + Tomo i Genoveva Cafuk i sin Tomo; Mirko Košćak

sv. Franjo Asiški

UT. 4/10 08,00 + don Franjo Hrg – svećenik
19,00 + obitelj Tkalčec i Kliček; Božica Kliček

sv. Faustina Kovalska

SR. 5/10 08,00 + Ana Kranjčec_
19,00 + Franjo Ficko
ČT. 6/10 08,00 + Viktorija, Jelka i Dragutin Petrinec
19,00 + Rajko i Miroslava  Brezovec_

BDM – Kraljica sv. Krunice

PT. 7/10 08,00 + Terezija Hrašćanec
19,00 + Alan Habulan_
SU. 8/10 08,00 + Marijan, Dalibor, Ana i Josip Lončarić; Milka i Ivan Horvatić
19,00 ** Za Domovinu

28. nedjelja kroz godinu

NE. 9/10 08,00 + Antun i Štefanija Črnila; Franjo, Elizabeta i Jelena Zavrtnik
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Božica i Fabijan Horvat
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 25. rujna do 2. listopada 2016. – 27.  tjedan kroz godinu

 

26. nedjelja kroz godinu

NE. 25/9 08,00 + Dragica, Ivan, Ljudevit, Željko i Ivanka Tušek
10,00 * župna
11,30 + Ivan Zagorec_
17,00 Sv. Florijan:  * na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Kuzma i Damjan
PO. 26/9 08,00 # na nakanu #
19,00 + Dragutin Tušek_

sv. Vinko Paulski

UT. 27/9 08,00 + Dragutin i Slavica Ferek; Petar i Slavica Ferek
19,00 + Goran Novko_
SR. 28/9 08,00 + Katarina Kamenar
19,00 + obitelj Izidora Gladoića i ob. Stanka Cara

sv. Mihael, Gabrijel i Rafael

ČT. 29/9 08,00 + Zvonko Glavica_
19,00 + Mijo Martinčević_

sv. Jeronim

PT. 30/9 08,00 * Na čast Majci Božjoj Žalosnoj – zahvala
19,00 + Ivan Bahun_

sv. Terezija od Djeteta Isusa

SU. 1/10 08,00 + Verica Vlahović; Marija i Ivan Višnjarić; Doroteja i Ivan Vlahović
19,00 + Zora i Stjepan Karlović; Josip Antolić; obitelj Habunek iz Ruševca_
19,00 ** Za Domovinu

27. nedjelja kroz godinu

NE. 2/10 08,00 + Anica i Franjo Kaniški_
10,00 * župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan:  + Igor Mlinarić_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 18. do 25. rujna 2016. – 26.  tjedan kroz godinu

 

25. nedjelja kroz godinu

NE. 18/9 08,00 + Josip, Genoveva i Rudolf Tomašić_
10,00 * župna
11,30 + Bruno Dreven
17,00 Sv. Florijan:  * na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 19/9 08,00 + Dragutin i Martina Kracik_
19,00 + Vladimir i Marija Lekić; Petar,m ana, Angelina i Miško Pupić; Jelena i Ivan Pocedulić; Vlado Baić; Đurp Češljaš mlađi; Miljenko Tot_
UT. 20/9 08,00 ** Na čast Presvetom Srcu Isusovu i Duhu Svetom za cijelu obitelj i sve potrebe
19,00 + Zvonimi i Sidonija Trupković_

sv. Matej

SR. 21/9 08,00 + Stana Milutin_
19,00 + Ružica, Josip i Gabrijela Mavriček
ČT. 22/9 08,00 *# na nakanu
19,00 + Josip i Jelena Horvat  i obitelj_

sv. Pio iz Pietrelcine

PT. 23/9 08,00 *# na nakanu
19,00 + Ivan Kolačko_

KVATRE

SU. 24/9 08,00 + Ivan, Josip, Jelena i Zlata Vugrinec
19,00 + Augustin Žmegač_

26. nedjelja kroz godinu

NE. 25/9 08,00 + Dragica, Ivan, Ljudevit, Željko i Ivanka Tušek
10,00 * župna
11,30 + Ivan Zagorec_
17,00 Sv. Florijan:  * na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 11. do 18. rujna 2016. – 25.  tjedan kroz godinu

 

24. nedjelja kroz godinu

NE. 11/9 08,00 ** Na čast Majci Božjoj – na nakanu
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Ime Marijino
PO. 12/9 08,00 + Marija Tkalčec
19,00 + Marija i Zvonko Horvat

sv. Ivan Zlatousti

UT. 13/9 08,00 + Valent Mihaljac
19,00 +Dragutin, Ljubica i Antun Kovač; Franjo Božić_

Uzvišenje Sv. Križa

SR. 14/9 08,00 * Za obitelj – na čast Milosrdnom Isusu i Sv. Križu
19,00 + Julijana i mijo Strah; Amalija i Rudolf Vrbanec

BD Marija Žalosna

ČT. 15/9 08,00 + Nikola Ožeg_
19,00 + Feliks Virovec

sv. Kornelije i Ciprijan

PT. 16/9 08,00 + Mira i Antun Rogina_
19,00 + Danica i Mijo Cafuk_
SU. 17/9 08,00 + obitelj Vujec_
19,00 + Karlo Novak_

25. nedjelja kroz godinu

NE. 18/9 08,00 + Josip, Genoveva i Rudolf Tomašić_
10,00 * župna
11,30 + Bruno Dreven
17,00 Sv. Florijan:  * na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 4. do 11. rujna 2016. – 24.  tjedan kroz godinu

 

 

23. nedjelja kroz godinu

NE. 4/9 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * župna
11,30 + don Franjo Hrg
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Bedić, Hrandek, Višnjić i Benković
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 5/9 08,00 + Marija Lisičak_
19,00 + Đuro Balent
UT. 6/9 08,00 + Josipi Marija-Branka Borovec; Leopold Maurović_
19,00 + Zvonimir i Ljubica Večerić
19,00 + Kristijan i Ivan Belić i obitelj

sv. Marko Križevčanin

SR. 7/9 08,00 + Zlatko i obitelj
18,00 misa je u katedrali

Mala Gospa

ČT. 8/9 08,00 + Milan Tesla
19,00 + obitelj Horvat, Cecelja i Sačić
PT. 9/9 08,00 ** Na čast i slavu Predragocjenoj Krvi Kristovoj
19,00 + Zoran Potočnik
SU. 10/9 08,00 + Augustin i Marica Breljak_
19,00 + Ivan Bračko_

24. nedjelja kroz godinu

NE. 11/9 08,00 ** Na čast Majci Božjoj – na nakanu
10,00 * župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 7. kolovoza do 14. kolovoza 2016. – 19.  tjedan kroz godinu

 

 

19. nedjelja kroz godinu

NE. 7/8 08,00 ** Na nakanu
10,00 * Župna
Tijekom srpnja i kolovoza nema poldanje mise
Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

sv. Dominik
PO. 8/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Ivanka i Marijan Krajnik_

sv. Terezija Benedikta od Križa

UT. 9/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Antonija i Ivanka Bajs_

sv. LOVRO

SR. 10/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 STARI GRAD – sv. Lovro
+ Alan Habulan

sv. Klara Asiška

ČT. 11/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Ružica Petran

sv. Ivana Franciska de Chantal

PT. 12/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Ljudevit Dravinski_

sv. Poncijan i sv. Hipolit

SU. 13/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + ob. Galinec, Paska

20. nedjelja kroz godinu

NE. 14/8 08,00 + Juraj Loborec; Ana Kukec; Tomo Matek; Treza i Ivka Matek_
10,00 *Župna
Tijekom srpnja i kolovoza nema poldanje mise
Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 31.  srpnja do 7. kolovoza 2016. – 18. tjedan kroz godinu

 

 

18. nedjelja kroz godinu

NE. 31/7 08,00 + Stjepan Liber; Zlata i Mirko Pecik; Franjo Polančec_
10,00 * Župna
tijekom srpnja i kolovoza nema poldanje mise
Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Alfonz Marija Liguori
PO. 1/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 ** Na nakanu (z.)
UT. 2/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Goran Cupar_

bl. Augustin Kažotić

SR. 3/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Katarina Najman

sv. Ivan Marija Vianney

ČT. 4/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Mijo Martinčević _

Gospa Snježna – DAN DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

PT. 5/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 ** ZA DOMOVINU

Preobraženje Gospodnje

SU. 6/8 tijekom srpnja i kolovoza nema jutarnje mise
19,00 + Stjepan Jakopović; obitelj Jakopović i Lusavec_

19. nedjelja kroz godinu

NE. 7/8 08,00 ** Na nakanu
10,00 * Župna
tijekom srpnja i kolovoza nema poldanje mise
Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 24. do 31.  srpnja 2016. – 17. tjedan kroz godinu

 

 

17. nedjelja kroz godinu

NE. 24/7 08,00 + Gregur Biškup i obitelj
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Jakov
PO. 25/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Marija i Josip Orešković_
sv. Joakim i Ana
UT. 26/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + obitelj Galinec, Paska i Cecelja
20,00 ** Na nakanu (#)
SR. 27/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Alfred Heinl_
ČT. 28/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Fran Lazar i obitelj_

sv. Marta

PT. 29/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Jurlijana i Ana Šercer
SU. 30/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Kruno Čanjevac

18. nedjelja kroz godinu

NE. 31/7 08,00 + Stjepan Liber; Zlata i Mirko Pecik; Franjo Polančec_
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 17. do 24.  srpnja 2016. – 16. tjedan kroz godinu

 

 

16. nedjelja kroz godinu

NE. 17/7 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 18/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Branko Lesjak_
UT. 19/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Josip Zaplatić_

sv. Ilija

SR. 20/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Đuro Češljaš_
ČT. 21/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + obitelj Kreš_

sv. Marija Magdalena

PT. 22/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Marta Mikac i obitelj Županić_

sv. Brigita Švedska

SU. 23/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Davorin Zver; Vasilj, Marija i Olena —; Marko i Ana Bašić_

17. nedjelja kroz godinu

NE. 24/7 08,00 + Gregur Biškup i obitelj
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 10. do 17.  srpnja 2016. – 15. tjedan kroz godinu

 

15. nedjelja kroz godinu

NE. 10/7 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
sv. Benedikt
PO. 11/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Josip Češljaš; Klara i Josip Kaniški; Dragica Kunović; Marija Habijan
UT. 12/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Katarina i Ivan Rodik; Pavao, Katarina i Marija Stanek

M.B. Bistrička

SR. 13/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Ivanka Tkalčec; Božica Kliček

sv. Kamilo de Lellis

ČT. 14/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Silvija Varga Vukalović

sv. Bonaventura

PT. 15/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Đurđa i Petar Koren; Kruno Čanjevac; Ivan i Alojzija Hudoletnjak_

BDM Karmelska

SU. 16/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + vlč. Petar Duić_

16. nedjelja kroz godinu

NE. 17/7 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 3. do 10.  srpnja 2016. – 14. tjedan kroz godinu

 

 

327. ZAVJETNO HODOČAŠĆE GRADA VARAŽDINA NA MARIJU BISTRICU

NE. 3/7 08,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 NEMA MISE
11,00 zavjetna misa na Mariji Bistrici
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 4/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 ZAHVALNICA U KATEDRALI
sv. Ćiril i Metoda
UT. 5/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Marijan Žganec_
SR. 6/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Josip Mikulek
ČT. 7/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Ivan, Marija i Zvonimir Mikulčić_
PT. 8/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Nenad Krsnik

bl. Marija od Propetog Isusa Petković

SU. 9/7 08,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 + Ivan Divjak; Đuro i Štefanija Radašić

15. nedjelja kroz godinu

NE. 10/7 08,00 * Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,00 tijekom srpnja i kolovoza nema mise
17,00 Sv. Florijan: tijekom srpnja i kolovoza nema mise
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 26. lipnja do 3. srpnja 2016. – 13. tjedan kroz godinu

 

 

13. nedjelja kroz godinu

NE. 26/6 08,00 + Alojzije, Teodor i Agneza Terglav
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # Na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 27/6 08,00 + obitelj Lovasić, Petek i Kober
19,00 + Krešimir Žitnjak_
sv. Irenej
UT. 28/6 08,00 + Antun i Marija Pintač_
19,00 ** Zahvalnica (n.)

sv. Petar i Pavao

SR. 29/6 08,00 + Pavao Najman i obitelj
10,00 * Župna
19,00 + vlč. Petar Duić
ČT. 30/6 08,00 + Terezija Gradečak; obitelj Žadanji_
19,00 + obitelj Paska i Galinec
PT. 1/7 08,00 + Kruno Čanjevac
19,00 + Stjepan Vučković; Dragec Đurin; Slavko, Slava, Dragec, Janko i Marijana Vučković; Maša Novak; Spomenka Zelić

PJEŠAČKO HODOČAŠĆE NA MARIJU BISTRICU

SU. 2/7 08,00 NEMA MISE
19,00 MISA U MARIJI BISTRICI

327. ZAVJETNO HODOČAŠĆE GRADA VARAŽDINA NA MARIJU BISTRICU

NE. 3/7 08,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 NEMA MISE
11,00 zavjetna misa na Mariji Bistrici
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

Sv. mise od 19. do 26. lipnja 2016. – 12. tjedan kroz godinu

 

 

12. nedjelja kroz godinu

NE. 19/6 08,00 + Mihael Breški; Agneza Moharić_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # Na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 20/6 08,00 + Vinko Lukčić_
19,00 + Dragica i Anđelko Zorković_
sv. Alojzije Gonzaga
UT. 21/6 08,00 + Božidar Klasta_
19,00 + Alojz Hostić
SR. 22/6 08,00 + Dragutin Kaniški_
19,00 + Anđelka i Joso Erceg_
ČT. 23/6 08,00 + obitelj Kracik i Vaupotić_
19,00 + Ivanka Tkalčec; Božica Kliček_

Rođenje sv. Ivana Krstitelja

PT. 24/6 08,00 + Ljubica i Zvonimir Rihtarić; obitelj Tomašić
19,00 + Ivan Cerovec_

Dan hrvatske državnosti

SU. 25/6 08,00 + Ivan i Terezija Hrlec_
19,00 ** Za Domovinu

13. nedjelja kroz godinu

NE. 26/6 08,00 + Alojzije, Teodor i Agneza Terglav
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # Na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. mise od 12. do 19. lipnja 2016. – 11. tjedan kroz godinu

 

 

11. nedjelja kroz godinu

NE. 12/6 08,00 + Martin i Katarina Novinšćak; Franjo Bovha; Marija Belavić
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Rudolf Kolarić; ob. Hlišč
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. Antun Padovanski

PO. 13/6 08,00 + Iva i Ante Pojatina_
19,00 + Antun, Stanka i Andrija Mihalić
UT. 14/6 08,00 + Antun Sapač
19,00 + Antonija i Zvonko Klasta; Jelka i Aleksandra Mihalić

Sv. Vid

SR. 15/6 08,00 + obitelj Šamec
19,00 + Marija i Ivan Prugovac
ČT. 16/6 08,00 + Josipa Jurinić_
19,00 + Ružica i Josip Habek_
PT. 17/6 08,00 + obitelj Fiškuš; Josip Lončar_
19,00 + Na čast sv. Ani za sretan porod
SU. 18/6 08,00 + Petar i Đurđa Koren; Franjo Zagorec
19,00 + Antun Sirovec_

12. nedjelja kroz godinu

NE. 19/6 08,00 + Mihael Breški; Agneza Moharić_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # Na nakanu (sl.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. mise od 5. do 12. lipnja 2016. – 10. tjedan kroz godinu

 

 

10. nedjelja kroz godinu

NE. 5/6 08,00 + Barbara i Slavko Kolić
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # na nakanu
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 6/6 08,00 # na nakanu
19,00 + Drago Brezovec_
UT. 7/6 08,00 + Katarina Kučko
19,00 + Alan Habulan_
SR. 8/6 08,00 + Josipa Hranić i obitelj; Barbara i Dominik Šamec
19,00 + Mladen  i Ana Nakić_
ČT. 9/6 08,00 + Franjo i Anica Kaniški_
19,00 + Zvonimir i Ljubica Rihtarić_
PT. 10/6 08,00 ** Za duše u čistilištu
19,00 + Marija i Nikola Lipljin_

sv. Barnaba

SU. 11/6 08,00 + Antun Melnjak; Eva Delaj
19,00 + Marija, Mirko i Franjo Sekovanić; Vladimira Šop; Zora Ferenčina_

11. nedjelja kroz godinu

NE. 12/6 08,00 + Martin i Katarina Novinšćak; Franjo Bovha; Marija Belavić
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Rudolf Kolarić; ob. Hlišč
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 29. svibnja do 5. lipnja 2016. – 9. tjedan kroz godinu

 

9. nedjelja kroz godinu

NE. 29/5 08,00 + Ivan i Slađana Kocijan_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: +Rudolf i Marija Banić; Julijana Požgaj
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Dan Hrvatskog sabora

PO. 30/5 08,00 + Anđela i Željko Musija
19,00 ** Misa za Domovinu
Pohod BDM
UT. 31/5 08,00 ** Na čast Presvetom Trojstvu
19,00 + Ana, Josip, Marijan i Dalibor Lončarić; Blaženka i Vladimir Štimac_

sv. Justin

SR. 1/6 08,00 + Danijel Kukec i obitelj Tomašković
19,00 + Sandra Freund_
ČT. 2/6 08,00 + Barbara, Martin, Tereza, August, Stjepan i Ivan Stolnik_
19,00 + Ruža i Antun Tomašić_

Presveto Srce Isusovo

PT. 3/6 08,00 + Katarina Najman
19,00 + Barbara i Slavko Kolić

Bezgrješno Sece Marijino

SU. 4/6 08,00 ** Na hvalu i čast Presvetom Srcu Isusovu i Srcu Marijinu_
19,00 + vlč. Tomo Habdija, vlč. Josip Đajkić; don Frane Hrg, vlč. Ivica Jagetić, č. s. Riharda Bechmann_

10. nedjelja kroz godinu

NE. 5/6 08,00 + Barbara i Slavko Kolić
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: # na nakanu (zdn.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. mise od 22. do 29. svibnja 2016. – 8. tjedan kroz godinu

 

PRESVETO TROJSTVO

NE. 22/5 08,00 + Ružica Cvetko_
10,00 * Župna
11,30 ** Na čast Presvetom Trojstvu_
17,00 Sv. Florijan: + Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 23/5 08,00 + Margareta Zorko; Milica Vugrinec, Danijel Toplak_
19,00 + Nedjeljka Benažić_
UT. 24/5 08,00 # na nakanu
19,00 + Marija Kovaček_
SR. 25/5 08,00 + Rikard i Štefanija i Nedjeljka Benažić; Manda, Jure i Vlado Raos
19,00 + Slavica Cmrečnjak

TIJELOVO

ČT. 26/5 08,00 + Ivan Plukavec
10,00 ** MISA U KATEDRALI I PROCESIJA
17,00 Sv. Florijan: + Božena Levanić r. Hojski; Franjo Strbad
19,00 + Zvonko Križmarić_
PT. 27/5 08,00 # na nakanu
19,00 + Marija i Josip Ozimec; Franjo Božić; Drago Kovač; Ivan Vukalović_
SU. 28/5 08,00 + Marija i Antun Kulari_
19,00 + Biserka Kolarić_

9. nedjelja kroz godinu

NE. 29/5 08,00 + Ivan i Slađana Kocijan_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Rudolf i Marija Banić; Julijana Požgaj
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 15. do 22. svibnja 2016. – 7. tjedan kroz godinu

 

 

DUHOVI

NE. 15/5 08,00 + obitelj Kušenić i Mihin
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu  (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Juraj i Ljuba Bunić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

BDM Majka Crkve

PO. 16/5 08,00 + Marija i Ana Kolarić; Nevenka Herceg
19,00 + Mijo Martinčević_
UT. 17/5 08,00 *zahvala na čast Duhu Svetomu; Na hvalu i čast Presvetom Srcu Isusovu, Tijelu i Krvi Kristovoj; Za nerođenu djecu
19,00 + Ivan Večerić_
SR. 18/5 08,00 + Kruno Čanjevac_
19,00 + Ivanka Novosel; obitelj Vitez i Novosel_
ČT. 19/5 08,00 + Katarina Koprek
19,00 + Josip i Anica Jedvajić_
PT. 20/5 08,00 + Ana Bratković
19,00 + Tomo Cafuk i roditelji_

KVATRE

SU. 21/5 08,00 + Ivan i Alojzija Hudoletnjak; Kruno Čanjevac; Đurđa Koren_
19,00 + Emil, Stjepan i Zdravko Baneković

PRESVETO TROJSTVO

NE. 22/5 08,00 + Ružica Cvetko_
10,00 * Župna
11,30 ** Na čast Presvetom Trojstvu_
17,00 Sv. Florijan: + Na nakanu (z.)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 8. do 15. svibnja 2016. – 7. uskrsni tjedan

 

7. USKRSNA NEDJELJA

NE. 8/5 08,00 + obitelj Lazar: Zlatko, Zlatko i Štefica
08,00 Sv. Florijan: ZA SVE ŽIVE I ++ VATROGASCE
10,00 * Župna – SV. POTVRDA
11,30 NEMA MISE ZBOG SV. POTVRDE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 9/5 08,00 + Ivan i Alojzija Hudoletnjak; Kruno Čanjevac; Đurđa Koren_
19,00 + Ivka Šimunić_
bl. Ivan Merz
UT. 10/5 08,00 ** Na nakanu (z.)
19,00 + Zorica Čoh_
SR. 11/5 08,00 + Zlata, Ivan i Emilijan Obrljan
19,00 + Josip Pernar_

sv. Leopold Mandić

ČT. 12/5 08,00 + Ivan Plasajec_
19,00 + Ljudevit Dravinski_

BDM Fatimska

PT. 13/5 08,00 ** U zahvalu predragocjenoj Krvi Isusovoj
19,00 + Gizela Pogorelec

sv. Matija, apostol

SU. 14/5 08,00 ** U zahvalu Milosrdnom Isusu
19,00 + Ružica Priher; Franjica i Đuro Novosel

DUHOVI

NE. 15/5 08,00 + OBITELJ Kušenić i Mihin
10,00 * Župna – SV. POTVRDA
11,30 ** Na nakanu  (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Juraj i Ljuba Bunić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 1. do 8. svibnja 2016. – 6. uskrsni tjedan

 

6. USKRSNA NEDJELJA

NE. 1/5 08,00 +Dragutin Cmuk i roditelji; Slavica i Franjo Možanić; Dragica i Vladimir Borović
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Benković i Bedić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

sv. Atanazije

PO. 2/5 08,00 + Đurđa i Petar Koren_
19,00 + Đurđica Božić_
Sv. Filip i Jakov – ŽUPNO KLANJANJE
UT. 3/5 08,00 + Josip Strnišćak_
10,00 + Miroslava Plukavec
11,30 + Katarina Najman
19,00 * Župna

Sv. Florijan

SR. 4/5 08,00 ** Za zahvalu i za uslišane molitve
17,00 Sv. Florijan: * Na nakanu ( sl. )
19,00 + Blaženka Kirić; Barbara Liber; obitelj Kirić, Darabuš, Liber i Horvat_

SPASOVO

ČT. 5/5 08,00 + Agata, Đuro i Ivan Obrljan; FrancaŠanteković; Đuro Perčulija; Tereza Levak
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (#)
17,00 Sv. Florijan: +# na nakanu
19,00 + Franjo Vrček
PT. 6/5 08,00 * Na čast Predragocjenoj Krvi Isusovoj
19,00 + Stjepan Kaniški; Andrija Kaniški i obitelj; Marija i Josip Horvatić_
SU. 7/5 08,00 * Na čast Predragocjenoj Krvi Isusovoj
19,00 + Đurđa i Petar Koren_

7. USKRSNA NEDJELJA

NE. 8/5 08,00 + obitelj Lazar: Zlatko, Zlatko i Štefica
08,00 Sv. Florijan: ZA SVE ŽIVE I ++ VATROGASCE
10,00 * Župna – SV. POTVRDA
11,30 NEMA MISE ZBOG SV. POTVRDE
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 24. travnja do 1. svibnja 2016. – 5. uskrsni tjedan

 

 

5. USKRSNA NEDJELJA

NE. 24/4 08,00 + Đurđica i Mijo Vidović_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Đuro i Milivoj Benčić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

sv. Marko evanđelist

PO. 25/4 08,00 + Martina i Dragutin Kracik_
19,00 + Goran Cupar_
UT. 26/4 08,00 + Cecilija i Ignac Cvjetković;  Terezija i Franjo Dukarić_
19,00 + Marijan Kolenko_

bl. Ozana Kotorska

SR. 27/4 08,00 + obitelj Meštrić i Uroić_
19,00 + obitelj Rački: Zvonimir, Paula, Veronika i Damjan_
ČT. 28/4 08,00 + Petar i Đurđa Koren_
19,00 + Stjepan Ivančić_

sv. Katarina Sijenska

PT. 29/4 08,00 + Anka i Janko Belcar; Ante Barabaš
19,00 + Katarina Najman_
SU. 30/4 08,00 + Jelica i Ivan Škrinjar
19,00 + Dario Gašparić

6. USKRSNA NEDJELJA

NE. 1/5 08,00 +Dragutin Cmuk i roditelji; Slavica i Frnjo Možanić; Dragica i Vladimir Borović
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Benković i Bedić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 17. do 24. travnja 2016. – 4. uskrsni tjedan

 

 

4. USKRSNA NEDJELJA  – Dobri Pastir

NE. 17/4 08,00 + Slava i Viktor Podbojec
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Kolarić, Požgaj i Majstorović
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 18/4 08,00 + Katica Sajko; Josip Šprem; Ivan, Jaga, Grga i Bara Sajko; Jagica Jakše_
19,00 + Đurđica i Josipa Herceg i obitelj
UT. 19/4 08,00 + Stjepan, Marko i Cirila
19,00 + Ivan, Verona, Franjo, Slavica i Tomo Blaguški; Marija i Franjo Brez_
SR. 20/4 08,00 ** Na dobru nakanu
19,00 + Mirko Štorga
ČT. 21/4 08,00 + Kruno Čanjevac_
19,00 + Katarina Najman
PT. 22/4 08,00 + obitelj Lončar: Juraj, Kata, Josip, Tomo, Vjekoslava i Vlado
19,00 + Nenad Krsnik; Blaž Kišiček

sv. Juraj

SU. 23/4 08,00 + obitelj Švarc i Cmrečki_
19,00 + Josip Hercigonja

5. USKRSNA NEDJELJA

NE. 24/4 08,00 + Đurđica i Mijo Vidović_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + Đuro i Milivoj Benčić
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 10. do 17. travnja 2016. – 3. uskrsni tjedan

 

 

3. USKRSNA NEDJELJA

NE. 10/4 08,00 + Ivan Panić; Zvonko Švelec_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: Na nakanu – za mir i sreću u obitelji
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. Stanislav

PO. 11/4 08,00 + obitelj Vučković: Stjepan, Slavko, Slava, Dragec, Janko, Marijana; Maša Novak; Spomenka Zelić; Dragec Đurin
19,00 + Jelena i Marijan Brezovec
UT. 12/4 08,00 +obitelj Filipa Kučko i obitelj Franje Rog
19,00 + Magda i Julijus Martinčević; Marko, Danica i Ljudevit Šincek_
SR. 13/4 08,00 + Đuro Balent i obitelj
19,00 + Sofija Meštrić; Andrina Duić_
ČT. 14/4 08,00 + Werner Sartorius i roditelji_
19,00 + Ivana Bračko
PT. 15/4 08,00 + Na nakanu_
19,00 + Jelena Ilić_
SU. 16/4 08,00 + Petar i Draga Habulin; Aleksandar i Cecilija Vugrek
19,00 + Mato Krišto_

4. USKRSNA NEDJELJA  – Dobri Pastir

NE. 17/4 08,00 + Slava i Viktor Podbojec
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
17,00 Sv. Florijan: + obitelj Kolarić, Požgaj i Majstorović
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 3. do 10. travnja 2016. – 2. uskrsni tjedan

 

 

2. USKRSNA NEDJELJA – BIJELA – NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

NE. 3/4 08,00 + Katarina Najman
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: + Robert i Ivan Čeber; Jelka i Zvonko Vitez; Julijana, Đuro i Josip Vuković_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

PO. 4/4 08,00 + obitelj Kovačić i Mišak_
19,00 + Stjepan Vujec
UT. 5/4 08,00 + Antun i Marija Pintač_
19,00 Ivica, Marinela, Mato, Marija i Vera Prnić_
SR. 6/4 08,00 + Terezija Hrašćanec i obitelj
19,00 + Franjo, Marija, Antun i Davorin Zver
ČT. 7/4 08,00 + Franjo Banić i obitelj; Valent, Bara i Kata slunjski i obitelj_
19,00 + Alan Habulan_
PT. 8/4 08,00 + Niko Conar_
19,00 + Dragica Šoković_
SU. 9/4 08,00 + Mihovil i Darinka Prizl_
19,00 + Stjepan Drožđek; Spomenka Vizec_

3. USKRSNA NEDJELJA

NE. 10/4 08,00 + Ivan Panić; Zvonko Švelec_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: # na nakanu (slobodna)
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 27- ožujka do 3. travnja 2016. – Uskrsni tjedan

 

 

USKRS

NE. 27/3 05,00 + obitelj Tkalčec i Kupčić; Božica Kliček
08,00 + Sara Katy Džanko; Dragica i Janko Oršolić; Stjepan Gradečak_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: * Zahvala uskrslom Isusu_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

USKRSNI PONEDJELJAK

PO. 28/3 08,00 + Slavica i Dragutin Komes_
10,00 * Župna
11,30 + Stjepan i Štefanija Kreč_
17,00 Sv. Florijan: + Stjepan Bobek; obitelj Bobek, Kanski i Kovačić
19,00 + Antonija i Zvonko Klasta
UT. 29/3 08,00 ** na nakanu (#)
19,00 + Željko Martinez
SR. 30/3 08,00 Valent, Ljubica i Stanko Čvrk; Franjo Dukši_
19,00 + Božica Kliček; Ivanka Tkalčec
ČT. 31/3 08,00 + Franjo i Antonija Stolnik; Ivan i Anka Kovač; obitelj Glavica; Marija i Vinko Denačić; Kruno Kovačević
19,00 + Josip Namjesnik; Terezija i Franjo Dukarić_
PT. 1/4 08,00 ** Na čast Srcu Isusovu i Marijinu – na čast M.B. Bistričkoj i Škapularskoj
19,00 + Franjo Serini; August, Katarina, Stjepan, Marija i Nada Serini; Josip, Eva, Marijan i Branko Vajdić_
SU. 2/4 08,00 + Franjo Vrček
19,00 + Marija i Franjo Simon_

2. USKRSNA NEDJELJA – BIJELA – NEDJELJA BOŽANSKOG MILOSRĐA

NE. 3/4 08,00 + Katarina Najman
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: + Robert i Ivan Čeber; Jelka i Zvonko Vitez; Julijana, Đuro i Josip Vuković_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 20. do 27. ožujka 2016. – Veliki sveti tjedan

 

 

CVJETNICA

NE. 20/3 08,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,30 + Gordana Crnički; Marijan Meštrić
16,00 Sv. Florijan: + Marija Martinec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 21/3 08,00 + Ivan, Jagica, Barbara, Grga i Katica Sajko
18,00 + obitelj Horvat, Cecelja i Sačić
UT. 22/3 08,00 + Stanka Sović
18,00 + Ivana, Ivan i Zlatko Bračko_
SR. 23/3 08,00 + Ivan Gotić; obitelj Gotić i Kovačić_
18,00 ** Zahvalnica

VELIKI ČETVRTAK

ČT. 24/3 10,00 MISA POSVETE ULJA U KATEDRALI
19,00 + Ivan i Dragica Kolić_

VELIKI PETAK

PT. 25/3 09,00 KRIŽNI PUT
18,00 OBREDI VELIKOG PETKA

VELIKA SUBOTA

SU. 26/3 xxxx bdjenje i molitva kod Božjeg groba
21,00 ** na nakanu (#)

USKRS

NE. 27/3 05,00 + obitelj Tkalčec i Kupčić; Božica Kliček
08,00 + Sara Katy Džanko; Dragica i Janko Oršolić; Stjepan Gradečak_
10,00 * Župna
11,30 ** Na nakanu (z)
17,00 Sv. Florijan: * Zahvala uskrslom Isusu_
19,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 

 

Sv. mise od 13. do 20. ožujka 2016. – 5. korizmeni tjedan

 

 

5. korizmena nedjelja

NE. 13/3 08,00 + Franciska i Tomo Slunjski; obitelj Martinec
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z)
16,00 Sv. Florijan: + Siniša Novoselec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 14/3 08,00 + Marija i Antun Strnišćak_
18,00 + Ivanka i Marijan Krajnik_
UT. 15/3 08,00 + obitelj Bužanić: Stjepan, Štefanija, Franjo i Josip_
18,00 + Josip Hercigonja
SR. 16/3 08,00 + Ivica, Marija i Franjo Vukotić_
18,00 + Franjo Antekolović i obitelj_
ČT. 17/3 08,00 + Sandra Freund_
18,00 + Davorin Zver;   Marija, Olena i Vasilj —–;  Marko i Ana Bašić
PT. 18/3 08,00 + Bruno Dreven
18,00 + Josip Šmerek; Đuro Šmic_

SV. JOSIP

SU. 19/3 08,00 + Josip Berljak i  ob; Josip Najman i ob.
18,00 + Josip i Marija Orešković; ob. Marić

CVJETNICA

NE. 20/3 08,00 ** Na nakanu (z.)
10,00 * Župna
11,30 + Gordana Crnički; Marijan Meštrić
16,00 Sv. Florijan: + Marija Martinec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 6. do 13. ožujka 2016. – 4. korizmeni tjedan

 

 

4. korizmena nedjelja

NE. 6/3 08,00 +Marijan Trubić, obitelj Trubić i Buden
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Stjepan Liber i obitelj_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 7/3 08,00 + Dejan Vinčić; Siniša Huzjak; Stjepan, Kata i Antun Kučina; Anđela i Nikola Zrinski
18,00 + Josip Eršeg i obitelj
UT. 8/3 08,00 + Pavao Tropša
18,00 + Ivan Bahun_
SR. 9/3 08,00 + Stjepan i Vjekoslav Paska_
18,00 + obitelj Rukelj i Mikulek_

Cjelonoćno klanjanje

ČT. 10/3 08,00 + Željko Musija_
18,00 + Kata Kežman

DAN BOŽJEG MILOSRĐA U ŽUPI

PT. 11/3 08,00 + Željko Roth i obitelj
10,20 misa nakon ispovijedi
16,20 misa nakon ispovijedi
18,00 + Zvonimir i Marija Tkalec
SU. 12/3 08,00 * U zahvalu za Božja dobročinstva
18,00 + Stjepan Špoljarić; obitelj Jedvajić_

5. korizmena nedjelja

NE. 13/3 08,00 + Franciska i Tomo Slunjski; obitelj Martinec
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z)
16,00 Sv. Florijan: + Siniša Novoselec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 28. veljače do 6. ožujka 2016. – 3. korizmeni tjedan

 

 

3. korizmena nedjelja

NE. 28/2 08,00 + Stjepan, Antun i Agneza; Terezija i Mario
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Josip Kovačić; Ivan i Marija Korotaj; Nada Klun_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 29/2 08,00 + Marija i Dragutin Jaklin
18,00 + obitelj Vincek: Franjo i Magdalena; obitelj Rušec, Liber, Dumbović i Šmic
UT. 1/3 08,00 + obitelj Lovasić, Petek i Kober
18,00 + Ivan Klobučar
SR. 2/3 08,00 + Katarina Najman
18,00 +obitelj Ribić: Vjekoslava, Dragutin, Stjepan i Ivan
ČT. 3/3 08,00 + Ivan, Julijana i Franjo Kumek; Stjepan i Milka Vizir
18,00 +Andrija Bosilj_
PT. 4/3 08,00 + Zlatko
18,00 + Vladimir Kušević
SU. 5/3 08,00 + Zlatko Bračko_
18,00 + Marica, Ivan i Franjo Vragović

4. korizmena nedjelja

NE. 6/3 08,00 +Marijan Trubić, obitelj Trubić i Buden
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Stjepan Liber i obitelj_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

Sv. mise od 21. do 28. veljače 2016. – 2. korizmeni tjedan

 

 

2. korizmena nedjelja

NE. 21/2 08,00 + Olga i Petar Tržec_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Krešo, Josipa i Matija Kociper
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Katedra sv. Petra
PO. 22/2 08,00 + Barica i Ilija Posavec; Slavko Štimec
18,00 + Zlatko, Viktorija i Milan Ježovita_
UT. 23/2 08,00 + Anđela Musija
18,00 + Katica Besak i obitelj_
SR. 24/2 08,00 + Ivan i Ema Biškup; Josip Martinčević Gregorin; Martin i Pepa Gregorin; Mirko Marčec
18,00 + Ljudevit Dravinski_
ČT. 25/2 08,00 ** U zahvalu za Božja dobročinstva
18,00 + Ana i Ilija Hrupek, Anđelka i Ivan Cepanec
PT. 26/2 08,00 + Aleksandar i Terezija Zavrtnik; Josip Juričić; Barbara Črnila
18,00 + Stjepan i Jaga Barbir; Antun Sirovec_
SU. 27/2 08,00 + Marijan i Evica Bahun_
18,00 + Zora i Stjepan Karlović; Josip Antolić; obitelj Habunek iz Ruševca_

3. korizmena nedjelja

NE. 28/2 08,00 + Stjepan, Antun i Agneza; Terezija i Mario
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Josip Kovačić; Ivan i Marija Korotaj; Nada Klun_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 14. do 21. veljače 2016. – 1. korizmeni tjedan

 

 

 

1. korizmena nedjelja

NE. 14/2 08,00 + Rudolf Tomašić_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Marija Martinec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 15/2 08,00 + Kruno Čanjevac_
18,00 + Alan Habulan_
UT. 16/2 08,00 + Juraj Vincek_
18,00 + Nives Flajšman – Ratkaj_
SR. 17/2 08,00 + Mirko Kamenar
18,00 + Stjepan Solina
ČT. 18/1 08,00 + Dragutin Bučila; Mira Ipša
18,00 + Bosiljka Paska
PT. 19/2 08,00 # na nakanu #
18,00 + Ivica, Ivan i Marija Kos_

KVATRE

SU. 20/2 08,00 + Bosiljka Paska_
18,00 + Ladislav Megla

2. korizmena nedjelja

NE. 21/2 08,00 + Olga i Petar Tržec_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Krešo, Josipa i Matija Kociper__
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 7. do 14. veljače 2016. – 5. tjedan kroz godinu

 

 

 

5. nedjelja kroz godinu

NE. 7/2 08,00 * Na nakanu
10,00 * Župna
11,30 + Olgica Klarić; ob. Jurinec i Oskoruš
16,00 Sv. Florijan: + Blaž Magić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 8/2 08,00 + Franjo Sukačić
18,00 + Apolonija Berljak

sv. Skolastika

UT. 9/2 08,00 + Stjepan i Jaga Petak
18,00 MISA U KATEDRALI – STEPINČEVO

PEPELNICA; bl. Alojzije Stepinac

SR. 10/2 08,00 + Palj Kerhoni
18,00 * Na čast bl. Alojziju Stepincu

M. B. Lurdska

ČT. 11/2 08,00 * Na dobru nakanu
18,00 + Anka Galinec; Marija Cecelja; Bosiljka Paska
PT. 12/2 08,00 + Juraj, Stjepan i agata Krsnik; Juraj, Marija i Mirko Petrač
18,00 + Andrej Mamuzić
SU. 13/2 08,00 + Milan, Mirko i Anđela Vajdić_
18,00 + Ivanka Mesek i obitelj_

1. korizmena nedjelja

NE. 14/2 08,00 + Rudolf Tomašić_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu
16,00 Sv. Florijan: + Marija Martinec_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 31. siječnja do 7. veljače 2016. – 4. tjedan kroz godinu

 

 

4. nedjelja kroz godinu

NE. 31/1 08,00 + obitelj Prester i Črnila_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Zora i Branko Vrbanec
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 1/2 08,00 + Marija i Sofija Horvatić i obitelj
19,00 + Frane i Mijo Pojatina

SVIJEĆNICA

UT. 2/2 08,00 + Marija Perhoč
18,00 + Danijel Toplak; Milica i Slavko Vugrinec; Štefanija i Ivan Levatić; Klara i Leonard Smolek; obitelj Zorko, Smolek i Toplak

sv. Blaž

SR. 3/2 08,00 + Blaž, Elizabeta i Josip Habunek_
18,00 + Katarina Najman
ČT. 4/2 08,00 + Srećko Bošnjak; obitelj Bahun
18,00 + Mirko Drožđek_

sv. Agata

PT. 5/2 08,00 * Za zdravlje teškog bolesnika; + Blaž Hudika i obitelj;
18,00 + David Jakopović

sv. Pavao Miki

SU. 6/2 08,00 + Branko Vuglovečki; Ana, Ivan, Josipa, Franjo Cuković
18,00 + Vera, Margareta i Andrija Svetec_

5. nedjelja kroz godinu

NE. 7/2 08,00 * Na nakanu
10,00 * Župna
11,30 + Olgica Klarić; ob. Jurinec i Oskoruš
16,00 Sv. Florijan: + Blaž Magić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 24. do 31. siječnja 2016. – 3. tjedan kroz godinu

 

 

3. nedjelja kroz godinu

NE. 24/1 08,00 + Stanislav Tomšić_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: ## na nakanu ##
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
obraćenje sv. Pavla
PO. 25/1 08,00 + Genoveva, Tomo i sin Tomo Cafuk
19,00 + Ružica Cvetko_

sv. Timotej i Tito

UT. 26/1 08,00 nema mise
18,00 # na nakanu #

sv. Anđela Merici

SR. 27/1 08,00 nema mise
18,00 # na nakanu #

sv. Toma Akvinski

ČT. 28/1 08,00 nema mise
18,00 + Genoveva, Vjekoslav, Andrija i Katarina Kaniški; Julijana i Ana Šercer_
PT. 29/1 08,00 # na nakanu #
18,00 + Stjepan, Agata i Dragutin Martinčević
SU. 30/1 08,00 + Blaž Magić
18,00 + Dragutin Smetiško

4. nedjelja kroz godinu

NE. 31/1 08,00 + obitelj Prester i Črnila_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Zora i Branko Vrbanec
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 17. do 24. siječnja 2016. – 2. tjedan kroz godinu

 

 

2. nedjelja kroz godinu / sv. Antun Pustinjak

NE. 17/1 08,00 + Antun i Vlado Čonda
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Marija Valdemar-Cingula; Marija, Franjo i Antun Delić; Kata i Jakob Pemper; Elizabeta i Drago Katušić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 18/1 08,00 + Josip Marković; Antun Strnad
19,00 + Izidor Gladović i obitelj; Stanko Car i obitelj
UT. 19/1 08,00 + Marija Krog; Ivan, Zora i Josip Kocijan; Dragutin Škreb; Franjo Zavrtnik
18,00 + Marija Meliš_

sv. Fabijan i Sebastijan

SR. 20/1 08,00 + obitelj Plasajec i Vrbanec_
18,00 ** Na jednu nakanu

sv. Agneza

ČT. 21/1 08,00 + Rudolf Banić_
18,00 + obitelj Dravinski_

sv. Vinko

PT. 22/1 08,00 + Nataša i Zlatko Bezjak
18,00 + Anđelka i Joso Erceg_
SU. 23/1 08,00 + Ivan Kolačko
18,00 + Ivka Krišto_

3. nedjelja kroz godinu

NE. 24/1 08,00 + Stanislav Tomšić_
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: ## na nakanu ##
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 10. do 17. siječnja 2016. – 1. tjedan kroz godinu

 

 

 

KRŠTENJE GOSPODINOVO

NE. 10/1 08,00 + Marija Kranjčić
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: * Na nakanu – za stare i bolesne
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 11/1 08,00 + Dragutin, Lovro i Dražen Biškup; Franjo, Rozalija i Božo Kranjčić; Vlado Fajt; Tomo Njegovec
19,00 + Milan, Ivka i Krunoslav Jurkin
UT. 12/1 08,00 + Slavko, Ana i Darko Štuhec
18,00 + Anto Stipčić; Ruža i Antun Tomašić_
SR. 13/1 08,00 + obitelj Horvatić i Pšag
18,00 + Marija i Zvonimir Tkalec_
ČT. 14/1 08,00 + Anka i Janko Belcar
18,00 + Igor, Franjo i Marija Vogrinčić_
PT. 15/1 08,00 ** na nakanu (#)
18,00 + Josip i Abram Silov; Anđela i Josip Brlek_
SU. 16/1 08,00 + Ivan i Marija Brezovec
18,00 + Marija i Stjepan Martinčević

2. nedjelja kroz godinu / sv. Antun Pustinjak

NE. 17/1 08,00 + Antun i Vlado Čonda
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Marija Valdemar-Cingula; Marija, Franjo i Antun Delić; Kata i Jakob Pemper; Elizabeta i Drago Katušić
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 3. do 10. siječnja 2016. – 2. božićni tjedan

 

2. nedjelja po Božiću

NE. 3/1 08,00 + Katarina Najman
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Tomo Ban_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
PO. 4/1 08,00 + Vladimir Husnjak_
19,00 + Milan i Ana Nikolić_
UT. 5/1 08,00 + Jagica, Ivan, Barbara, Grga i Katica Sajko
19,00 + Božena i Mirko Treber; Vjekoslava i Anđela Hrg_

SVETA TRI KRALJA

SR. 6/1 08,00 * Na čast Duhu Svetom
10,00 * Župna
11,30 + Slavko i Krunoslava Bračko i obitelj_
16,00 Sv. Florijan: + Marija Martinec
18,00 + Magdalena Najman i obitelj
ČT. 7/1 08,00 + obitelj Mišak_
19,00 + Stjepan Košić; obitelj Košić i Vajdić
PT. 8/1 08,00 + Marija Balažinec_
19,00 + Lucija i Luka Orešković_
SU. 9/1 08,00 * Na nakanu + Cecilija i Aleksandar Vugrek
19,00 + Krešimir Žitnjak i obitelj_

KRŠTENJE GOSPODINOVO

NE. 10/1 08,00 + Marija Kranjčić
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: * Na nakanu – za stare i bolesne
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

Sv. mise od 27. prosinca 2015. do 3. siječnja 2016. – 1. božićni tjedan

 

Sv. Obitelj

NE. 27/12 08,00 + Stjepan Vučković
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu obitelji Najman
16,00 Sv. Florijan: + Đuro Čovran
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana
Nevina dječica
PO. 28/12 08,00 + obitelj Sekić: Nikola, Ilija, Marija i Lucija
19,00 + Ivan Sakač; Igor Prelec; obitelj Vidak_
UT. 29/12 08,00 + Marija, Alojzije, Ivan i Vlado Kovačić
19,00 + Andrija Siber
SR. 30/12 08,00 + Stjepan i Suzana Golik; obitelj Golik i Pajtak
19,00 * Na čast Majci Božjoj

Stara godina; sv. Silvestar

ČT. 31/12 08,00 + Stjepan i Marija Horvat; Marko Turčin_
18,00 * Zahvalnica

Nova godina

PT. 1/1 08,00 + Mijo Martinčević
10,00 * Župna
11,30 + Zvonko Krićmarić_
16,00 Sv. Florijan: Marija Martinec
18,00 + Branko Kaniški; obitelj Tomašić_

sv. Bazilije i Grgur Nazijanski

SU. 2/1 08,00 * Na nakanu
19,00 + Krešimir Žitnjak i obitelj_

2. nedjelja po Božiću

NE. 3/1 08,00 + Katarina Najman
10,00 * Župna
11,30 * Na nakanu (z.)
16,00 Sv. Florijan: + Tomo Ban_
18,00 Zajednička misa na više pojedinačnih nakana

 

 


Župa sv. Nikole, 23.09.2017 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta