ZAJEDNIČKE MISE – 24. kolovoza 2014. – 19,00


 ZAJEDNIČKE MISE – 24. kolovoza 2014. – 19,00

(Prema odredbi varaždinskog biskupa br. 533/2002. od 16. prosinca 2002. u Službenom vjesniku Vž. bisk. br. 4/2002. str. 136, zajedničke mise mogu biti samo jednom tjedno u unaprijed određeni dan i to ako se svi naručitelji sv. mise s time slože. – Sav se novac predaje u Biskupiju da bi se za svaku pojedinačnu nakanu prikazala još jedna posebna sv. misa koju slave svećenici na službi izvan župe.)

 

 1. + Stjepan i Agata Hunjet_
 2. + Ružica Kolačko
 3. + ob. Tišlerić, Lukman i Bohne
 4. + Tomislav Jelenski; August Barulek, ob. Jelenski, Barulek
 5. + Zita i Danijel Novosel
 6. + Jedvajić Anica, Josip; Ignac Borovec i Željko Petravić
 7. + Vjekoslava i Pavao Koren; Ružica, Štefanija i Vid Kolačko
 8. + Marija  i Stjepan Žinger i Štefanija, Dragutin i Josip Črnila
 9. + Dragutin Šantek i Franciska Stipan_
 10. + Ivan Genoveva i Josip Ksajko; Josip i Darko Petran; Štefica Klasta_
 11. + Tomislav i Josip Božić
 12. + Matija i Vinko Cerjan
 13. + Ivan i Sofija Šamec
 14. + Mirko i Štefica Peharda
 15. + Zdenka i Ivan Mikac_
 16. + Marija i Ivan Duić

…………………………………………………………

17.       + Štefanija Cesar – pogrebna

…………………………………………………………

18.       Na čast predragocjene krvi Kristove i uslišane molitve

19.       Na nakanu: za ozdravljenje sina

20.     * Za ozdravljenje i oporavak unesrećene Anđele Vulama


Župa sv. Nikole, 24.08.2014 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 18,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 16,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta