1. ADVENTSKA NEDJELJA – 28. studenog 2021.


th1. ADVENTSKA NEDJELJA – 28. studenog 2021.

mise: 06,00; 10,00; 11,30; 18,00. – SV. FLORIJAN: 16,00;

radnim danom: 06,00; 18,00

 

 1. Danas započinje nova crkvena godina. Advent ili došašće je vrijeme u kojem se pripremamo za trostruki Kristov dolazak – onaj povijesni spomenom, onaj budući spremnim iščekivanjem, a trajni njegov dolazak sudjelovanjem u sakramentima i euharistiji. Budući da je to vrijeme budnosti, pozivamo vas svaki dan na mise zornice u 06,00 sati. Zato neće biti dosadašnjih jutarnjih misa u 08,00 sati.
 2. Svaki dan 10 minuta prije večernje sv. mise imamo devetnicu u čast sv. Nikoli kao priprava za naše godišnje župno proštenje koje će biti idućeg ponedjeljka 6. prosinca – molimo litanije Svetoga Nikole s pripadnim molitvama za djecu, mornare i putnike.
 3. U petak je prvi petak i prijepodne ćemo pohoditi one kojima redovito donosimo sv. pričest, a poslije večernje mise je klanjanje, kao i u četvrtak kada je tjedno klanjanje.
 4. Do sad smo imali klanjanje u tišini svaki dan prije jutarnje sv. mise, a u adventu će takvo svakodnevno klanjanje biti poslije mise zornice, ali samo radnim danom.
 5. Velika adventska ili božićna ispovijed u našoj župi bit će u subotu 18. prosinca u 10,30 sati.
 6. Župni vjeronauk u ovom tjednu je redovit. Odrasli koji nisu primili sve sakramente imaju susret nedjeljom poslije večernje mise.
 7. Župni zbor Donum ima probu pjevanja u srijedu u 20,00 sati – pozivamo i nove članove da za svetkovinu Sv. Nikole pjevanje bude svečanije.
 8. Na oglasnoj ploči i u predvorju crkve, kao i na našoj elektroničkoj stranici objavljujemo raspored blagoslova obitelji u božićnom vremenu.
 9. Danas se u čitavoj našoj biskupiji provode izbori za Župna pastoralna i Župna ekonomska vijeća, pa vas molimo da svoj izborni listić sa zaokruženim kandidatima ubacite u za to predviđene košarice. – Oni koji prošle nedjelje nisu ponijeli izborne listiće mogu ih dobiti na izlazu iz crkve i glasati samo danas.
 10. U utorak je u susjednoj župi Sv. Fabijana i Sebastijana godišnje župno klanjanje.
 11. Preporučujemo tisak: Glas koncila, Mak, Živo vrelo i kalendare.

Stjepan Najman, 27.11.2021



 • Bogoslužje


  Svakodnevne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati

  Nedjeljne mise su:

  JUTARNJA u 08,00 sati
  ŽUPNA u 10,00 sati
  POLDANJA u 11,30 sati
  VEČERNJA u 19,00 sati
  *KAPELICA SV. FLORIJANA u 17,00 sati

 • Kontakt


  Župni ured:
  Trg slobode 11
  42 000 VARAŽDIN

  Tel: 042 212 412
  E-mail: zupni.ured.sv.nikola@vz.t-com.hr
  OIB: 07598454992
  IBAN: HR8123600001101744797

  Više kontakta